Trang Donate cho JQ

Cảm ơn ae đã ghé thăm trang donate của JQ, trang donate này chỉ dành cho ae đã có tên danh sách của chị Google, số tiền ae donate sẽ được hiển thị lên livestream và cập nhật luôn điểm của chị Google khi JQ đang livestream.

Số điểm: 1.000 vnđ = 1 điểm, 1$ = 17 điểm

Hướng dẫn

Bạn cần đăng nhập trước

Top Donate

STT Tên Số tiền Donate gần nhất
#1 Anh Peter 2,500,000 ₫ 16-12-2020
#2 Cậu Chủ Nhỏ 1,920,000 ₫ 18-12-2020
#3 Đỗ Thành 1,600,000 ₫ 22-08-2020
#4 Hstk Doan Ngoc Quynh 1,560,000 ₫ 28-10-2020
#5 Duy Thanh 1,350,000 ₫ 16-01-2021
#6 Tớ Tên Nga Nhớ 1,150,000 ₫ 19-12-2020
#7 Hoa Trần 950,010 $ 08-01-2021
#8 Nguyễn Hạnh 1,020,000 ₫ 19-10-2020
#9 Ken Nguyen 1,000,000 ₫ 30-12-2020
#10 Vũ Minh Hiếu 850,000 ₫ 18-11-2020
#11 Vu Decor 50 $ 06-01-2021
#12 Dũng Trịnh 800,000 ₫ 12-11-2020
#13 Nguyễn Thế Quí 777,777 ₫ 26-12-2020
#14 Phạm Hồng 720,000 ₫ 10-06-2020
#15 Trường Xuân 670,000 ₫ 18-10-2020
#16 Nguyễn Đức Dũng 600,000 ₫ 28-12-2020
#17 Huỳnh Đức Sự 598,000 ₫ 23-04-2020
#18 Nguyễn Trường 500,000 ₫ 21-06-2020
#19 Beurre Bin 500,000 ₫ 04-10-2020
#20 Chung Minh 500,000 ₫ 22-04-2020
#21 Trương Lộc 500,000 ₫ 20-12-2020
#22 Huệ Trần 410,000 ₫ 11-11-2020
#23 Vu Quyen 400,000 ₫ 24-07-2020
#24 Phuoc Nguyen 370,000 ₫ 05-05-2020
#25 Thanh Tùng 350,000 ₫ 24-04-2020
#26 Trung Ấm 330,000 ₫ 18-06-2020
#27 Bánh Tiêu Leggo 316,000 ₫ 01-01-2021
#28 Ngoctien Bui 300,000 ₫ 18-06-2020
#29 Ngh Iep 280,000 ₫ 15-01-2021
#30 Phúc Đặng 250,000 ₫ 24-12-2020
#31 Nguyễn Việt Hùng 250,000 ₫ 03-05-2020
#32 Ha Tien Hung 222,220 ₫ 09-10-2020
#33 Sales Linh Nguyễn 200,000 ₫ 17-04-2020
#34 Bích Bích Hồng 200,000 ₫ 10-08-2020
#35 Khoa Chi 200,000 ₫ 10-07-2020
#36 Nguyễn Quang Liên 200,000 ₫ 07-01-2021
#37 Hoang Tuan 200,000 ₫ 23-11-2020
#38 Thanh Hiền 170,000 ₫ 18-05-2020
#39 Bá Thực 160,000 ₫ 21-04-2020
#40 Hữu Toản 160,000 ₫ 15-01-2021
#41 Lê Thành 150,000 ₫ 19-04-2020
#42 Bố Sóc Con 140,000 ₫ 23-07-2020
#43 Tiến Arsenalɞ 110,000 ₫ 14-04-2020
#44 Sáng Híp Típ 100,000 ₫ 15-04-2020
#45 Kendy Nguyễn 100,000 ₫ 22-03-2020
#46 Bảo Việt 100,000 ₫ 12-06-2020
#47 Toan Bui 100,000 ₫ 18-06-2020
#48 Hai DPei 100,000 ₫ 30-12-2020
#49 Hậu Nguyễn 100,000 ₫ 19-10-2020
#50 page này tạo ra để nói bé Khủng long của tui 100,000 ₫ 22-10-2020

Trang Chủ