Trang Donate cho JQ

Cảm ơn ae đã ghé thăm trang donate của JQ, trang donate này chỉ dành cho ae đã có tên danh sách của chị Google, số tiền ae donate sẽ được hiển thị lên livestream và cập nhật luôn điểm của chị Google khi JQ đang livestream.

Số điểm: 1.000 vnđ = 1 điểm, 1$ = 17 điểm

Hướng dẫn

Bạn cần đăng nhập trước

Top Donate tháng

Top Thành viên Số tiền Điểm tương tác
#1 Vu Quyen 300,000 ₫ 2,036
#2 Cậu Chủ Nhỏ 220,000 ₫ 3,708
#3 Duy Thanh 200,000 ₫ 3,500
#4 Trần Minh Thiên An 200,000 ₫ 217
#5 NT Nhà Xinh 100,000 ₫ 654

Top Donate

STT Tên Số tiền Donate gần nhất
#1 Giọt Nắng 18,028,999 ₫ & 15 $ 06-09-2022
#2 Duy Thanh 3,250,000 ₫ 01-10-2022
#3 Cậu Chủ Nhỏ 2,502,021 ₫ 02-10-2022
#4 Anh Peter 2,500,000 ₫ 16-12-2020
#5 Vu Quyen 2,499,998 ₫ 02-10-2022
#6 Hstk Doan Ngoc Quynh 1,760,000 ₫ 07-04-2021
#7 Đỗ Thành 1,600,000 ₫ 22-08-2020
#8 Vũ Nga 1,350,000 ₫ 12-02-2021
#9 Vu Le 75 $ 09-02-2021
#10 Hoa Trần 950,000 ₫ & 10 $ 08-01-2021
#11 Dũng Trịnh 1,100,000 ₫ 01-08-2022
#12 Nguyễn Hạnh 1,020,000 ₫ 19-10-2020
#13 Vũ Minh Hiếu 1,002,000 ₫ 23-09-2021
#14 Ken Nguyen 1,000,000 ₫ 30-12-2020
#15 Nguyễn Tường 900,000 ₫ 30-07-2022
#16 Beurre Bin 780,000 ₫ 29-08-2021
#17 Nguyễn Thế Quí 777,777 ₫ 26-12-2020
#18 Nguyễn Đức Dũng 749,999 ₫ 21-04-2022
#19 Đào Xuân Trong 700,000 ₫ 24-09-2022
#20 Trường Xuân 670,000 ₫ 18-10-2020
#21 Hoàng Tuấn 558,888 ₫ 24-08-2022
#22 Nguyễn Trường 500,000 ₫ 21-06-2020
#23 Chung Minh 500,000 ₫ 22-04-2020
#24 Trương Lộc 500,000 ₫ 20-12-2020
#25 Hoang Chinh Bg 480,000 ₫ 20-10-2021
#26 Phạm Tuấn Phong 450,000 ₫ 25-01-2022
#27 Huệ Trần 410,000 ₫ 11-11-2020
#28 Trung Ấm 380,000 ₫ 03-02-2021
#29 Phuoc Nguyen 370,000 ₫ 05-05-2020
#30 Thanh Tùng 350,000 ₫ 24-04-2020
#31 Nguyễn Tường 337,000 ₫ 20-09-2022
#32 Bánh Tiêu Leggo 336,000 ₫ 08-02-2021
#33 Cẩn Thái 300,000 ₫ 08-06-2021
#34 Ngh Iep 280,000 ₫ 15-01-2021
#35 Phúc Đặng 250,000 ₫ 24-12-2020
#36 Nguyễn Việt Hùng 250,000 ₫ 03-05-2020
#37 St Cecelia 105,555 ₫ & 8 $ 29-09-2022
#38 Chiến Hồ 240,000 ₫ 07-09-2022
#39 Phi Trường 239,133 ₫ 30-09-2022
#40 Ha Tien Hung 222,220 ₫ 09-10-2020
#41 Thanh Hiền 220,000 ₫ 23-09-2021
#42 Sales Linh Nguyễn 200,000 ₫ 17-04-2020
#43 Bích Bích Hồng 200,000 ₫ 10-08-2020
#44 Khoa Chi 200,000 ₫ 10-07-2020
#45 Nguyễn Quang Liên 200,000 ₫ 07-01-2021
#46 Itst Cept 200,000 ₫ 17-02-2021
#47 Nguyễn Hương 200,000 ₫ 29-11-2021
#48 Trần Minh Thiên An 200,000 ₫ 02-10-2022
#49 Hữu Toản 170,000 ₫ 24-04-2021
#50 Ken Trần 162,222 ₫ 01-10-2022

Trang Chủ