Trang Donate cho JQ

Cảm ơn ae đã ghé thăm trang donate của JQ, trang donate này chỉ dành cho ae đã có tên danh sách của chị Google, số tiền ae donate sẽ được hiển thị lên livestream và cập nhật luôn điểm của chị Google khi JQ đang livestream.

Số điểm: 1.000 vnđ = 1 điểm, 1$ = 17 điểm

Hướng dẫn

Bạn cần đăng nhập trước

Top Donate

STT Tên Số tiền Donate gần nhất
#1 Giọt Nắng Bên Thềm 7,030,000 ₫ 22-09-2021
#2 Anh Peter 2,500,000 ₫ 16-12-2020
#3 Cậu Chủ Nhỏ 2,282,021 ₫ 07-03-2021
#4 Duy Thanh 2,250,000 ₫ 26-08-2021
#5 Hstk Doan Ngoc Quynh 1,760,000 ₫ 07-04-2021
#6 Đỗ Thành 1,600,000 ₫ 22-08-2020
#7 Vu Quyen 1,533,332 ₫ 10-08-2021
#8 Nga 1,350,000 ₫ 12-02-2021
#9 Vu Le 75 $ 09-02-2021
#10 Hoa Trần 950,000 ₫ & 10 $ 08-01-2021
#11 Nguyễn Hạnh 1,020,000 ₫ 19-10-2020
#12 Vũ Minh Hiếu 1,002,000 ₫ 23-09-2021
#13 Ken Nguyen 1,000,000 ₫ 30-12-2020
#14 Dũng Trịnh 1,000,000 ₫ 22-08-2021
#15 Beurre Bin 780,000 ₫ 29-08-2021
#16 Nguyễn Thế Quí 777,777 ₫ 26-12-2020
#17 Trường Xuân 670,000 ₫ 18-10-2020
#18 Nguyễn Đức Dũng 650,000 ₫ 17-05-2021
#19 Nguyễn Trường 500,000 ₫ 21-06-2020
#20 Chung Minh 500,000 ₫ 22-04-2020
#21 Trương Lộc 500,000 ₫ 20-12-2020
#22 Huệ Trần 410,000 ₫ 11-11-2020
#23 Hoang Tuan 408,888 ₫ 11-04-2021
#24 Hoang Chinh Bg 400,000 ₫ 22-08-2021
#25 Nguyễn Tường 400,000 ₫ 20-09-2021
#26 Trung Ấm 380,000 ₫ 03-02-2021
#27 Phuoc Nguyen 370,000 ₫ 05-05-2020
#28 Thanh Tùng 350,000 ₫ 24-04-2020
#29 Phạm Tuấn Phong 350,000 ₫ 21-08-2021
#30 Bánh Tiêu Leggo 336,000 ₫ 08-02-2021
#31 Cẩn Thái 300,000 ₫ 08-06-2021
#32 Ngh Iep 280,000 ₫ 15-01-2021
#33 Phúc Đặng 250,000 ₫ 24-12-2020
#34 Nguyễn Việt Hùng 250,000 ₫ 03-05-2020
#35 Ha Tien Hung 222,220 ₫ 09-10-2020
#36 Thanh Hiền 220,000 ₫ 23-09-2021
#37 Sales Linh Nguyễn 200,000 ₫ 17-04-2020
#38 Bích Bích Hồng 200,000 ₫ 10-08-2020
#39 Khoa Chi 200,000 ₫ 10-07-2020
#40 Nguyễn Quang Liên 200,000 ₫ 07-01-2021
#41 Itst Cept 200,000 ₫ 17-02-2021
#42 Hữu Toản 170,000 ₫ 24-04-2021
#43 Bá Thực 160,000 ₫ 21-04-2020
#44 Lê Thành 150,000 ₫ 19-04-2020
#45 Trần Mạnh 150,000 ₫ 28-02-2021
#46 Kỳ Minh 150,000 ₫ 29-08-2021
#47 Bố Sóc Con 140,000 ₫ 23-07-2020
#48 Hai DPei 120,000 ₫ 11-04-2021
#49 Tiến Arsenalɞ 110,000 ₫ 14-04-2020
#50 Sĩ Diện 100,000 ₫ 15-04-2021

Trang Chủ