Trang Donate cho JQ

Cảm ơn ae đã ghé thăm trang donate của JQ, trang donate này chỉ dành cho ae đã có tên danh sách của chị Google, số tiền ae donate sẽ được hiển thị lên livestream và cập nhật luôn điểm của chị Google khi JQ đang livestream.

Số điểm: 1.000 vnđ = 1 điểm, 1$ = 17 điểm

Hướng dẫn

Bạn cần đăng nhập trước

Top Donate tháng

Top Thành viên Số tiền Điểm tương tác
#1 Ngô Văn Sơn 20,000 ₫ 77

Top Donate

STT Tên Số tiền Donate gần nhất
#1 Giọt Nắng 15,028,999 ₫ & 15 $ 21-04-2022
#2 Duy Thanh 2,750,000 ₫ 11-02-2022
#3 Anh Peter 2,500,000 ₫ 16-12-2020
#4 Cậu Chủ Nhỏ 2,282,021 ₫ 07-03-2021
#5 Vu Quyen 2,199,998 ₫ 11-02-2022
#6 Hstk Doan Ngoc Quynh 1,760,000 ₫ 07-04-2021
#7 Đỗ Thành 1,600,000 ₫ 22-08-2020
#8 Vu Le 75 $ 09-02-2021
#9 Hoa Trần 950,000 ₫ & 10 $ 08-01-2021
#10 Dũng Trịnh 1,050,000 ₫ 04-11-2021
#11 Nguyễn Hạnh 1,020,000 ₫ 19-10-2020
#12 Vũ Minh Hiếu 1,002,000 ₫ 23-09-2021
#13 Ken Nguyen 1,000,000 ₫ 30-12-2020
#14 Nguyễn Tường 800,000 ₫ 22-11-2021
#15 Beurre Bin 780,000 ₫ 29-08-2021
#16 Nguyễn Thế Quí 777,777 ₫ 26-12-2020
#17 Nguyễn Đức Dũng 749,999 ₫ 21-04-2022
#18 Trường Xuân 670,000 ₫ 18-10-2020
#19 Nguyễn Trường 500,000 ₫ 21-06-2020
#20 Chung Minh 500,000 ₫ 22-04-2020
#21 Trương Lộc 500,000 ₫ 20-12-2020
#22 Hoang Chinh Bg 480,000 ₫ 20-10-2021
#23 Hoang Tuan 458,888 ₫ 04-11-2021
#24 Phạm Tuấn Phong 450,000 ₫ 25-01-2022
#25 Huệ Trần 410,000 ₫ 11-11-2020
#26 Trung Ấm 380,000 ₫ 03-02-2021
#27 Phuoc Nguyen 370,000 ₫ 05-05-2020
#28 Thanh Tùng 350,000 ₫ 24-04-2020
#29 Bánh Tiêu Leggo 336,000 ₫ 08-02-2021
#30 Cẩn Thái 300,000 ₫ 08-06-2021
#31 Ngh Iep 280,000 ₫ 15-01-2021
#32 Phúc Đặng 250,000 ₫ 24-12-2020
#33 Nguyễn Việt Hùng 250,000 ₫ 03-05-2020
#34 Ha Tien Hung 222,220 ₫ 09-10-2020
#35 Thanh Hiền 220,000 ₫ 23-09-2021
#36 Sales Linh Nguyễn 200,000 ₫ 17-04-2020
#37 Bích Bích Hồng 200,000 ₫ 10-08-2020
#38 Khoa Chi 200,000 ₫ 10-07-2020
#39 Nguyễn Quang Liên 200,000 ₫ 07-01-2021
#40 Itst Cept 200,000 ₫ 17-02-2021
#41 Nguyễn Hương 200,000 ₫ 29-11-2021
#42 Hữu Toản 170,000 ₫ 24-04-2021
#43 Bá Thực 160,000 ₫ 21-04-2020
#44 St Cecelia 50,000 ₫ & 6 $ 27-10-2021
#45 Lê Thành 150,000 ₫ 19-04-2020
#46 Trần Mạnh 150,000 ₫ 28-02-2021
#47 Kỳ Minh 150,000 ₫ 29-08-2021
#48 Thiên Thiên 150,000 ₫ 18-02-2022
#49 Mtc Cường 150,000 ₫ 18-02-2022
#50 Tú Nguyễn 150,000 ₫ 21-11-2021

Trang Chủ