Trang Donate cho JQ

Cảm ơn ae đã ghé thăm trang donate của JQ, trang donate này chỉ dành cho ae đã có tên danh sách của chị Google, số tiền ae donate sẽ được hiển thị lên livestream và cập nhật luôn điểm của chị Google khi JQ đang livestream.

Số điểm: 1.000 vnđ = 1 điểm, 1$ = 17 điểm

Hướng dẫn

Bạn cần đăng nhập trước

Top Donate

STT Tên Số tiền Donate gần nhất
#1 Anh Peter 2,500,000 ₫ 16-12-2020
#2 Cậu Chủ Nhỏ 2,282,021 ₫ 07-03-2021
#3 Duy Thanh 1,850,000 ₫ 08-03-2021
#4 Hstk Doan Ngoc Quynh 1,760,000 ₫ 07-04-2021
#5 Đỗ Thành 1,600,000 ₫ 22-08-2020
#6 Nga 1,350,000 ₫ 12-02-2021
#7 Vu Le 75 $ 09-02-2021
#8 Hoa Trần 950,010 $ 08-01-2021
#9 Vu Quyen 1,066,666 ₫ 15-02-2021
#10 Nguyễn Hạnh 1,020,000 ₫ 19-10-2020
#11 Ken Nguyen 1,000,000 ₫ 30-12-2020
#12 Dũng Trịnh 900,000 ₫ 24-03-2021
#13 Vu Minh Hieu 895,000 ₫ 03-04-2021
#14 Nguyễn Thế Quí 777,777 ₫ 26-12-2020
#15 Phạm Hồng 720,000 ₫ 10-06-2020
#16 Trường Xuân 670,000 ₫ 18-10-2020
#17 Beurre Bin 630,000 ₫ 12-04-2021
#18 Nguyễn Đức Dũng 600,000 ₫ 28-12-2020
#19 Huỳnh Đức Sự 598,000 ₫ 23-04-2020
#20 Nguyễn Trường 500,000 ₫ 21-06-2020
#21 Chung Minh 500,000 ₫ 22-04-2020
#22 Trương Lộc 500,000 ₫ 20-12-2020
#23 Huệ Trần 410,000 ₫ 11-11-2020
#24 Hoang Tuan 408,888 ₫ 11-04-2021
#25 Trung Ấm 380,000 ₫ 03-02-2021
#26 Phuoc Nguyen 370,000 ₫ 05-05-2020
#27 Thanh Tùng 350,000 ₫ 24-04-2020
#28 Bánh Tiêu Leggo 336,000 ₫ 08-02-2021
#29 Ngoctien Bui 300,000 ₫ 18-06-2020
#30 Ngh Iep 280,000 ₫ 15-01-2021
#31 Phúc Đặng 250,000 ₫ 24-12-2020
#32 Nguyễn Việt Hùng 250,000 ₫ 03-05-2020
#33 Ha Tien Hung 222,220 ₫ 09-10-2020
#34 Hoang Chinh Bg 200,000 ₫ 12-04-2021
#35 Sales Linh Nguyễn 200,000 ₫ 17-04-2020
#36 Bích Bích Hồng 200,000 ₫ 10-08-2020
#37 Khoa Chi 200,000 ₫ 10-07-2020
#38 Nguyễn Quang Liên 200,000 ₫ 07-01-2021
#39 Itst Cept 200,000 ₫ 17-02-2021
#40 Phạm Tuấn Phong 200,000 ₫ 20-02-2021
#41 Thanh Hiền 170,000 ₫ 18-05-2020
#42 Bá Thực 160,000 ₫ 21-04-2020
#43 Hữu Toản 160,000 ₫ 15-01-2021
#44 Lê Thành 150,000 ₫ 19-04-2020
#45 Trần Mạnh 150,000 ₫ 28-02-2021
#46 Bố Sóc Con 140,000 ₫ 23-07-2020
#47 Hai DPei 120,000 ₫ 11-04-2021
#48 Tiến Arsenalɞ 110,000 ₫ 14-04-2020
#49 Sáng Híp Típ 100,000 ₫ 15-04-2020
#50 Kendy Nguyễn 100,000 ₫ 22-03-2020

Trang Chủ