Trang Donate cho JQ

Cảm ơn ae đã ghé thăm trang donate của JQ, trang donate này chỉ dành cho ae đã có tên danh sách của chị Google, số tiền ae donate sẽ được hiển thị lên livestream và cập nhật luôn điểm của chị Google khi JQ đang livestream (nếu tương tác gần nhất không quá 5 ngày).

Số điểm: 1.000 vnđ = 1 điểm

Hướng dẫn

Tìm kiếm tên của ae bên dưới và bấm vào chọn để tiếp tục, hoặc nút click vào đăng nhập bên dưới để lấy dữ liệu nhanh hơn.

Bấm vào đây để đăng nhập

Nếu không đăng nhập được hãy thử trình duyệt khác

Tìm

Top Donate

STT Tên Số tiền Donate gần nhất
#1 Anh Peter 1,900,000 10-08-2020
#2 Cậu Chủ Nhỏ 1,020,000 01-08-2020
#3 Phạm Hồng 720,000 10-06-2020
#4 Duy Thanh 650,000 10-08-2020
#5 Nguyễn Hạnh 620,000 08-07-2020
#6 Huỳnh Đức Sự 598,000 23-04-2020
#7 Nguyễn Trường 500,000 21-06-2020
#8 Chung Minh 500,000 22-04-2020
#9 Hstk Doan Ngoc Quynh 500,000 05-08-2020
#10 Beurre Bin 450,000 23-07-2020
#11 Tớ Tên Nga Nhớ 400,000 20-07-2020
#12 Vu Quyen 400,000 24-07-2020
#13 Phuoc Nguyen 370,000 05-05-2020
#14 Thanh Tùng 350,000 24-04-2020
#15 Huệ Trần 350,000 20-07-2020
#16 Trung Ấm 330,000 18-06-2020
#17 Trường Xuân 320,000 12-07-2020
#18 Ngoctien Bui 300,000 18-06-2020
#19 Dũng Trịnh 250,000 25-03-2020
#20 Nguyễn Việt Hùng 250,000 03-05-2020
#21 Vũ Minh Hiếu 250,000 10-08-2020
#22 Sales Linh Nguyễn 200,000 17-04-2020
#23 Bích Bích Hồng 200,000 10-08-2020
#24 Khoa Chi 200,000 10-07-2020
#25 Thanh Hiền 170,000 18-05-2020
#26 Bá Thực 160,000 21-04-2020
#27 Lê Thành 150,000 19-04-2020
#28 Nguyễn Quang Liên 150,000 11-06-2020
#29 Trương Lộc 150,000 10-08-2020
#30 Bố Sóc Con 140,000 23-07-2020
#31 Tiến Arsenalɞ 110,000 14-04-2020
#32 Vợ Tuyệt Vời Nhất 100,000 15-04-2020
#33 Kendy Nguyễn 100,000 22-03-2020
#34 Bảo Việt 100,000 12-06-2020
#35 Toan Bui 100,000 18-06-2020
#36 Quang Nguyễn 90,000 26-07-2020
#37 Huy Văn Trương 90,000 20-07-2020
#38 Hữu Toản 80,000 19-07-2020
#39 Nguyễn Duy Hải 80,000 16-05-2020
#40 Phạm Trí 80,000 06-08-2020
#41 Hoàn Cao 60,000 16-06-2020
#42 Nguyễn Tiến Hồng 50,000 21-04-2020
#43 Hồ Ánh 50,000 19-03-2020
#44 Phước Lê 50,000 11-02-2020
#45 Kết Thúc 50,000 10-04-2020
#46 Hiếu Đô 50,000 17-04-2020
#47 Đức Peter 50,000 19-04-2020
#48 Ngô Nhật 50,000 20-07-2020
#49 Đào Công Định 40,000 08-03-2020
#50 Nguyen Loc Phat 30,000 08-04-2020
#51 Hà Hiệp 30,000 21-03-2020

Trang Chủ