Trang Donate cho JQ

Cảm ơn ae đã ghé thăm trang donate của JQ, trang donate này chỉ dành cho ae đã có tên danh sách của chị Google, số tiền ae donate sẽ được hiển thị lên livestream và cập nhật luôn điểm của chị Google khi JQ đang livestream (nếu tương tác gần nhất không quá 5 ngày).

Số điểm: 1.000 vnđ = 1 điểm

Hướng dẫn

Bạn cần đăng nhập trước

Top Donate

STT Tên Số tiền Donate gần nhất
#1 Anh Peter 1,900,000 10-08-2020
#2 Đỗ Thành 1,600,000 22-08-2020
#3 Hstk Doan Ngoc Quynh 1,560,000 28-10-2020
#4 Cậu Chủ Nhỏ 1,130,000 29-09-2020
#5 Tớ Tên Nga Nhớ 1,050,000 22-09-2020
#6 Duy Thanh 1,050,000 02-11-2020
#7 Nguyễn Hạnh 1,020,000 19-10-2020
#8 Vũ Minh Hiếu 850,000 18-11-2020
#9 Dũng Trịnh 800,000 12-11-2020
#10 Phạm Hồng 720,000 10-06-2020
#11 Trường Xuân 670,000 18-10-2020
#12 Huỳnh Đức Sự 598,000 23-04-2020
#13 Nguyễn Đức Dũng 550,000 21-11-2020
#14 Nguyễn Trường 500,000 21-06-2020
#15 Beurre Bin 500,000 04-10-2020
#16 Chung Minh 500,000 22-04-2020
#17 Trương Lộc 450,000 20-08-2020
#18 Huệ Trần 410,000 11-11-2020
#19 Vu Quyen 400,000 24-07-2020
#20 Phuoc Nguyen 370,000 05-05-2020
#21 Thanh Tùng 350,000 24-04-2020
#22 Trung Ấm 330,000 18-06-2020
#23 Ngoctien Bui 300,000 18-06-2020
#24 Nguyễn Việt Hùng 250,000 03-05-2020
#25 Ha Tien Hung 222,220 09-10-2020
#26 Bánh Tiêu Leggo 216,000 15-11-2020
#27 Sales Linh Nguyễn 200,000 17-04-2020
#28 Bích Bích Hồng 200,000 10-08-2020
#29 Khoa Chi 200,000 10-07-2020
#30 Hoang Tuan 200,000 23-11-2020
#31 Thanh Hiền 170,000 18-05-2020
#32 Bá Thực 160,000 21-04-2020
#33 Lê Thành 150,000 19-04-2020
#34 Nguyễn Quang Liên 150,000 11-06-2020
#35 Bố Sóc Con 140,000 23-07-2020
#36 Tiến Arsenalɞ 110,000 14-04-2020
#37 Vợ Tuyệt Vời Nhất 100,000 15-04-2020
#38 Kendy Nguyễn 100,000 22-03-2020
#39 Bảo Việt 100,000 12-06-2020
#40 Toan Bui 100,000 18-06-2020
#41 Hậu Nguyễn 100,000 19-10-2020
#42 JI 100,000 22-10-2020
#43 Đặng Hùng 100,000 07-10-2020
#44 Quang Nguyễn 90,000 26-07-2020
#45 Lãnh Hàn Băng Huy 90,000 20-07-2020
#46 Hữu Toản 80,000 19-07-2020
#47 Nguyễn Duy Hải 80,000 16-05-2020
#48 Phạm Trí 80,000 06-08-2020
#49 Hoàn Cao 60,000 16-06-2020
#50 Nguyễn Tiến Hồng 50,000 21-04-2020
#51 Hồ Ánh 50,000 19-03-2020

Trang Chủ