Top Donate Tháng 10

Note: Top 5 donate sẽ ưu tiên đọc trên livestream

Top Thành viên Tổng số tiền Điểm tương tác
#1 Vu Quyen 300,000 ₫ 2,036
#2 Cậu Chủ Nhỏ 220,000 ₫ 3,708
#3 Duy Thanh 200,000 ₫ 3,500
#4 Trần Minh Thiên An 200,000 ₫ 217
#5 NT Nhà Xinh 100,000 ₫ 654
#6 Nguyễn Hữu Phú 50,000 ₫ 105
#7 Ken Trần 22,222 ₫ 226
#8 Nguyễn Hồng Huân 15,000 ₫ 54
#9 Châu Hiền 9,999 ₫ 322

Trang Chủ