Top Donate Tháng 4

Note: Top 5 donate sẽ ưu tiên đọc trên livestream

Top Thành viên Tổng số tiền Điểm tương tác
#1 Hoang Chinh Bg 200,000 ₫ 2,186
#2 Hoang Tuan 100,000 ₫ 1,365
#3 Hstk Doan Ngoc Quynh 100,000 ₫ 2,455
#4 Beurre Bin 50,000 ₫ 1,512
#5 Vu Minh Hieu 40,000 ₫ 7,711
#6 Hai DPei 20,000 ₫ 6,021

Trang Chủ