Top Donate Tháng 9

Note: Top 5 donate sẽ ưu tiên đọc trên livestream

Top Thành viên Tổng số tiền Điểm tương tác
#1 Giọt Nắng Bên Thềm 3,000,000 ₫ 1,608
#2 Nguyễn Tường 200,000 ₫ 1,357
#3 Vũ Minh Hiếu 50,000 ₫ 1,581
#4 Thanh Hiền 50,000 ₫ 172

Trang Chủ