Lựa chọn ngôn ngữ | Select display language

Tiếng Việt - English

Google đọc bình luận khi livestream trên Facebook

Chị Google đọc Youtube, xem tại đây

Chị Google đọc NimoTV, xem tại đây

Chị Google đọc TikTok, xem tại đây

Số streamer đang sử dụng (Toàn cầu): 9.000+ + Tham gia nhóm

Với tính năng tự động đọc bình luận của Fan khi đang livestream, các streamer sẽ giảm được việc phải đọc chat để tập trung vào game, bán hàng, tăng thêm phần độc đáo cho 1 ca livestream thành công và đỡ tẻ nhạt hơn.

Bạn cần đăng nhập để tiếp tục

Cài đặt trả lời tự động hợp lý, control buổi livestream thông minh, với sự giúp sức của Google đọc, bạn không thể không thành công

Để sử dụng Xem video hướng dẫn

B1: Đăng nhập bằng nút ở trên, nhớ tick vào page mà bạn livestream (Chỉ chọn 1 page duy nhất).

B2: Thêm Url được cấp sau khi đăng nhập vào phần mềm livestream.

B3: Sau khi livestream, click vào "bắt đầu đọc" (hoặc bật sẵn "Tự động chạy khi livestream").

Hoàn tất!

Mỗi ngày bạn sẽ được nhận 25 lần đọc Google thường.

⚠️ Chú ý: Chương trình chỉ dùng cho livestream tất cả các lĩnh vực.

Liên hệ 0899.325.505 | [email protected] | JQ

Tiếng Việt - English

Chương trình sử dụng API của Facebook & API của Google để xây dựng, được kiểm duyệt khắt khe từ đội ngũ Facebook, hiện tại các bạn có thể nhận miễn phí hàng ngày 25 lượt đọc Google thường (Có thể sẽ điều chỉnh nếu có sự thay đổi số người dùng), nếu không đủ dùng, bạn có thể mua thêm.

Chính sách quyền riêng tư

Trang Chủ