Google đọc bình luận khi livestream trên NimoTV

Google đọc bình luận khi livestream trên Facebook, xem tại đây

Google đọc bình luận khi livestream trên Youtube, xem tại đây

Số streamer đang sử dụng (Toàn cầu): 9.000+ + Tham gia nhóm

Bạn cần đăng nhập để tiếp tục

Cài đặt trả lời tự động hợp lý, control buổi livestream thông minh, với sự giúp sức của Google đọc, bạn không thể không thành công

B1: Đăng nhập bằng nút ở trên.

B2: Tải xuống launcher google đọc trên NimoTV.

B3: Thiết lập theo hướng dẫn.

Hoàn tất!

Mỗi ngày bạn sẽ được nhận 25 lần đọc Google thường.

Liên hệ 0899.325.505 | [email protected] | JQ

Tiếng Việt - English

Chương trình sử dụng ngôn ngữ C# và API cao cấp có trả phí của Google để xây dựng, hiện tại các bạn có thể nhận miễn phí hàng ngày 25 lượt đọc Google thường (Có thể sẽ điều chỉnh nếu có sự thay đổi số người dùng), nếu không đủ dùng, bạn có thể mua thêm.

Chính sách quyền riêng tư

Trang Chủ