Google đọc bình luận khi livestream trên Youtube

Google đọc bình luận khi livestream trên Facebook, xem tại đây

Google đọc bình luận khi livestream trên NimoTV, xem tại đây

Với tính năng tự động đọc bình luận của Fan khi đang livestream, các streamer sẽ giảm được việc phải đọc chat để tập trung vào game, tăng thêm phần độc đáo cho 1 ca livestream thành công và đỡ tẻ nhạt hơn.

Bạn cần đăng nhập để tiếp tục

Cài đặt trả lời tự động hợp lý, control buổi livestream thông minh, với sự giúp sức của Google đọc, bạn không thể không thành công

Để sử dụng

B1: Đăng nhập bằng nút ở trên.

B2: Thêm Url được cấp sau khi đăng nhập vào phần mềm livestream.

B3: Sau khi livestream, click vào "Bắt đầu đọc" hoặc bật sẵn "Tự động đọc khi livestream"

Hoàn tất!

Mỗi ngày bạn sẽ được nhận 25 lần đọc Google thường.

Liên hệ 0899.325.505 | [email protected] | JQ

Chương trình sử dụng API V3 của YouTube để xây dựng, được kiểm duyệt khắt khe từ đội ngũ YouTube, hiện tại các bạn có thể nhận miễn phí hàng ngày 25 lượt đọc Google thường (Có thể sẽ điều chỉnh nếu có sự thay đổi số người dùng), nếu không đủ dùng, bạn có thể mua thêm.

Chính sách bảo mật, quyền riêng tư

Trang Chủ