Top Donate Sao Tháng 10 / 2020

Tổng: 2,415

Note: Top 5 donate sao sẽ ưu tiên đọc trên livestream

Top Thành viên Tổng số sao Điểm tương tác
#1 Ken Nguyen 1,050 11,157
#2 Trưởng ThÔn 280 7,056
#3 Trần Cảnh 200 6,363
#4 Khiem Dang 200 811
#5 Thu Hoang 120 3,012
#6 Vũ Minh Hiếu 110 4,964
#7 Bánh Tiêu Leggo 100 3,435
#8 Tun Lee 75 249
#9 Trần Văn Tú 50 1,394
#10 Nv Nam 50 368
#11 Bảo Minh 35 14
#12 Hai DPei 30 3,338
#13 Nguyễn Thế Quí 30 1,157
#14 Tùng Đàm 25 1,569
#15 Wet Eya Y 25 1,073
#16 Nắng Về Đêm 25 48
#17 Trần Quốc Toản 25 129
#18 Itst Cept 20 2,257
#19 Giang Thanh Hùng 15 6

Trang Chủ