TOP 100 thành viên tặng sao tháng 9/2021 của JQ

Tháng | Năm | Toàn bộ

Tổng: 1,764

Note: Top 5 donate sao sẽ ưu tiên đọc trên livestream

Top Thành viên Tổng số sao Điểm tương tác
#1 Duc Pham 145 273
#2 Mái Chờ Em Em 145 243
#3 Hung Thanh Nguyen 119 15
#4 Nguyễn Gin 90 4
#5 Văn Hậu 75 218
#6 Duy Linh 75 3
#7 Hr Jeri 75 7
#8 Hồ Thị Thu Hiền 75 8
#9 Dũng Trần 75 6
#10 Nguyen Thien 75 4
#11 Thanh Thanh 60 4
#12 St Cecelia 50 651
#13 Hoàng Phúc 50 2
#14 Tại Tâm 50 80
#15 Mặt Trời Bé Nhỏ 50 2
#16 Hiếu 50 26
#17 Triệu Bá Phùng 50 2
#18 Beurre Bin 45 342
#19 Tú Tài Tình 36 2
#20 Nguyễn Hữu Phú 35 16
#21 Trọng Quân 35 2
#22 Thỏ Cắn Cỏ 35 164
#23 Hồ Thanh Bình 35 4
#24 Cửu Vân Long 30 171
#25 Sói Độc Hành 30 46
#26 Nguyễn Quốc Long 30 2
#27 Duy Khang 15 2
#28 Phước Trần 10 1,153
#29 Pham Manh Hai 10 772

Trang Chủ