TOP 100 thành viên tặng sao tháng 4/2021 của JQ

Tháng | Năm | Toàn bộ

Tổng: 13,345

Note: Top 5 donate sao sẽ ưu tiên đọc trên livestream

Top Thành viên Tổng số sao Điểm tương tác
#1 Trần Mạnh 1,535 3,175
#2 Đào Văn Phúc 1,285 343
#3 Delta Del 1,145 950
#4 Khanh Choppie 1,100 1,701
#5 St Cecelia 665 2,242
#6 Trần Thuận 595 289
#7 Nguyễn Văn Việt 409 371
#8 Út's Cậu's 388 1,488
#9 Nguyễn Tường 350 5,439
#10 Văn Giang 350 2,611
#11 Cẩn Thái 325 1,246
#12 Anh Peter 300 16,415
#13 Đoàn Nghi Ân 270 950
#14 H'hẠnh'h T'ss' 255 812
#15 Trần Diễm My 250 1,282
#16 Hưng Sơn La 247 1,062
#17 Pham Manh Hai 230 3,645
#18 Tú Vũ 229 2,069
#19 Tạ Công An 210 311
#20 Hiep Truong 200 115
#21 Hai DPei 174 6,021
#22 Bích Bích Hồng 170 1,549
#23 Hoàng Gần 155 119
#24 Kayvis Vu 149 190
#25 Ngô Bắp 144 1,986
#26 Người Vô Hình 124 949
#27 Văn Duy 115 488
#28 Quên Đi Quá Khứ 108 49
#29 Tuấn Nguyễn 100 369
#30 Hoàng Dương Quỳnh 100 35
#31 Vũ Quốc Tuấn 90 1,905
#32 Cậu'u Út'u 90 231
#33 Hạnh GoodGril 75 87
#34 Vanninh Le 56 765
#35 Trần Giang 55 401
#36 Nga 53 14,736
#37 Ryan Nguyễn 50 461
#38 Phuog Phuog 50 363
#39 Hưng Giang Thái 50 1,386
#40 Trần Đạt 50 63
#41 Tony Le 50 317
#42 Trọng Nhân 45 2,113
#43 Vũ Ngọc Khánh 40 9
#44 Hoàng Vinh 40 44
#45 Ark Anbu 36 4,104
#46 Nghia NguyenLe 35 408
#47 Cậu Ấm Xuân An 35 1,056
#48 Beidou- Nam Thập Tự 35 509
#49 Quên Hết Tất Cả 35 22
#50 Hoàn Cao 30 8,016
#51 Cậu Chủ Nhỏ 30 12,465
#52 Duong Qua 30 144
#53 Đào Công Huy 25 31
#54 Lò Văn Nam 20 130
#55 Cuong Pham 20 537
#56 Văn Bình 18 7,774
#57 Nguyễn Hoàng 18 59
#58 Pham Phuongtrang 18 22
#59 Hoàng Tuân 18 7
#60 Roai Đẹp My 18 6
#61 Trương Công Đinh 18 6
#62 Thanhloi Phan 18 751
#63 Nguyễn ngọc Thành 15 1,304
#64 Hình Bóng Của Mây 15 5,739
#65 Trường Vi 15 2,930
#66 Nguyễn Út Thu 13 104
#67 Nguyễn Xuân Phương 10 109
#68 Hoàng Út Tuân 10 5
#69 Lê Phúc 10 143
#70 Nông Trọng 10 58
#71 Nguyễn Thế Quí 10 2,997
#72 Nô Trịnh 10 4
#73 Đại Phương 10 9
#74 Lê Tiến 10 103
#75 Toan Nguyengthanhtoan 10 129

Trang Chủ