Top Donate Sao Tháng 10 / 2020

Tổng: 22,696

Note: Top 5 donate sao sẽ ưu tiên đọc trên livestream

Top Thành viên Tổng số sao Điểm tương tác
#1 Trần Văn Tú 2,400 2,069
#2 Trưởng ThÔn 1,810 7,612
#3 Ken Nguyen 1,700 11,379
#4 Nguyễn Trường 1,260 10,713
#5 Vinh Nguyen 929 398
#6 Trần Cảnh 850 6,499
#7 Nv Nam 595 570
#8 Vu Le 580 355
#9 JI 575 2,485
#10 Huỳnh Kenz 570 206
#11 Tớ Tên Nga Nhớ 540 10,401
#12 Vũ Minh Hiếu 490 5,863
#13 Tài Trần 430 95
#14 Hai DPei 395 3,736
#15 Đặng Hùng 385 2,192
#16 Thu Hoang 370 3,472
#17 Nguyễn Văn Thương 285 347
#18 Khiem Dang 250 835
#19 Phước Long 250 561
#20 Bánh Tiêu Leggo 225 4,207
#21 Tun Lee 210 374
#22 Tùng Đàm 200 1,690
#23 Jerry Tom 200 1,261
#24 Văn Hồng Phạm 195 49
#25 Có Giữ MấT TìM 177 2,483
#26 Nguyễn Vanphong 172 102
#27 Hop Nguyen 160 979
#28 Toàn 150 62
#29 Trọng Xoăn 150 201
#30 Itst Cept 140 2,501
#31 Ark Anbu 135 610
#32 Họ Đỗ TênLinh 131 438
#33 Việt Bắc 121 2,217
#34 Bảo Minh 115 48
#35 Nguyễn Hoài Phong 110 165
#36 Thuấn Minh Lê 110 117
#37 Phạm Hồng 100 3,077
#38 Jake Nguyen 100 2,259
#39 Tú Vũ 100 351
#40 Nguyễn Thế Quí 90 1,250
#41 Tây Nguyên 85 136
#42 Vũ Đức Nam 79 4,070
#43 Nguyễn Đình Dương 75 998
#44 Phạm Văn Toàn 75 61
#45 Cat Nguyễn 75 1,870
#46 Trử Mạnh Huy 70 123
#47 Vy Over 65 294
#48 Hoàng Danh 60 23
#49 ホアン・ アイン 55 27
#50 Lê Xuân Thạch 55 237
#51 Võ Thanh Hiếu Thảo 55 44
#52 Võ Vượng Võ Vượng 50 43
#53 Len Huynh 50 2,766
#54 Nắng Về Đêm 50 72
#55 Lê Phúc 50 100
#56 Phạm Đình Văn 50 21
#57 'âm Thầm' 'bên's'em 50 91
#58 Phong Phong 50 1,554
#59 Hoa Rơi Cửa Phật 50 36
#60 Huy Lâm 50 636
#61 Nguyễn Tường 50 2,244
#62 Võ Hữu Thịnh 50 28
#63 Thanh Liêm 41 9
#64 Thái Tuấn 40 29
#65 Nguyen Vuong 35 9
#66 Vu Duong 35 226
#67 Triệu Phúc Dũng 35 35
#68 Góc Khuất Tâm Hồn 35 580
#69 Jack Vo 29 252
#70 Trinh Moon 25 859
#71 Che Rry 25 13
#72 Văn Bình 25 4,903
#73 Wet Eya Y 25 1,111
#74 Kevin Thiên 25 66
#75 Trần Quốc Toản 25 203
#76 Sỹ Đây Mà 25 279
#77 Tien HD 25 27
#78 Tý Tửng 25 34
#79 Vanninh Le 20 290
#80 Quang Quỳnh 20 7
#81 Chung Trương 20 13
#82 An Tay 18 716
#83 Khanh Võ 18 2,291
#84 Thân Đức Cảnh 15 4
#85 Đoàn Ngọc Trí 15 601
#86 Tung Thanh Nguyen 15 104
#87 Hoàng Tùng 15 4
#88 Gấu Ngốc 15 10
#89 Nguyễn Hiệp 15 4
#90 Giang Thanh Hùng 15 6
#91 Oniiz Nghĩa 10 1,780
#92 Nguyễn Giang 10 212
#93 Nghính Bân 10 7
#94 Nng.Kiên Cường 10 1,512
#95 Nguyễn Tấn Đạt 10 4
#96 Lào Văn Đức 10 9
#97 Phan Quốc Bảo 10 3
#98 Vương Nguyễn 10 3
#99 Duy Kso 10 72
#100 Ngự Ruby 10 66

Trang Chủ