TOP 100 thành viên tặng sao tháng 1/2021 của JQ

Tháng | Năm | Toàn bộ

Tổng: 4,819

Note: Top 5 donate sao sẽ ưu tiên đọc trên livestream

Top Thành viên Tổng số sao Điểm tương tác
#1 Ken Nguyen 3,000 17,582
#2 Hstk Doan Ngoc Quynh 250 2,109
#3 Itst Cept 200 3,570
#4 St Cecelia 120 558
#5 Trần Cảnh 100 6,519
#6 Hưng Giang Thái 100 995
#7 Jake Nguyen 100 6,285
#8 Windell Nuwen 70 146
#9 Út Phạm 55 909
#10 Hai DPei 50 5,155
#11 Nguyễn Tường 50 3,983
#12 Thiện Ơi 50 44
#13 Nguyễn Thế Quí 50 2,632
#14 Nguyễn Văn 35 2,576
#15 Nguyên Su 30 10
#16 Tuấn Văn Trương 30 14
#17 Dũng Nguyễn 30 103
#18 Nguyễn Thanh 30 3,077
#19 Anh Thu 30 8
#20 Ho Thong 30 213
#21 Phạm Bo 30 781
#22 Đời Nó Bạc 30 78
#23 Huỳnh Văn Hậu 30 7
#24 Vũ Minh Hiếu 25 7,286
#25 Nguyễn Hồng Huân 25 77
#26 Trương Thành 25 339
#27 Ark Anbu 25 2,710
#28 Trần Mạnh 25 676
#29 Hoang Tuan 24 771
#30 Lý Duy Viễn 20 324
#31 Nguyễn Trung Tuyên 20 9
#32 Hà Phát 15 1,158
#33 Hoàng Trung Thuần 15 1,030
#34 Ngư Ông Bắt Cá 10 441
#35 ThậtsựAnhrất YêuEm 10 23
#36 Phạm Tuấn Anh 10 46
#37 Trí Phan 10 3,091
#38 Nguyễn Út Thu 10 52
#39 Cậu Chủ Nhỏ 10 10,154
#40 CườNg KeeNg 10 7
#41 Nam Ahn 10 36
#42 Nguyễn Bảo Long 10 19
#43 Nguyễn Thắng 10 250
#44 Nguyễn Minh Hoàng 10 3

Trang Chủ