TOP 100 thành viên tặng sao tháng 10/2022 của JQ

Tháng | Năm | Toàn bộ

Tổng: 979

Note: Top 5 donate sao sẽ ưu tiên đọc trên livestream

Top Thành viên Tổng số sao Điểm tương tác
#1 Trần Bảo Ban 160 180
#2 Sơn Văn 100 18
#3 Tuân Vi 99 38
#4 Vu Quyen 90 2,036
#5 Đông Họ Phạm 75 24
#6 Ngohai Tung 75 20
#7 Gia Bảo 75 15
#8 Nguyen An 75 31
#9 Lê Thanh Ánh 50 393
#10 Dong Phan 50 682
#11 Trần Hữu Quang 35 32
#12 Nguyễn Văn 35 13
#13 Trần Cảnh 30 1,451
#14 Bun Trần 30 58

Trang Chủ