Top Donate Sao Tháng 11 / 2020

Tổng: 52,598

Note: Top 5 donate sao sẽ ưu tiên đọc trên livestream

Top Thành viên Tổng số sao Điểm tương tác
#1 Ken Nguyen 10,300 13,571
#2 Anh Peter 5,700 7,646
#3 Jake Nguyen 2,700 3,133
#4 Trung Hải 2,300 673
#5 Trưởng ThÔn 2,250 8,392
#6 Tee Tee 2,105 705
#7 Lê Kỳ Vỹ 1,359 274
#8 Vu Le 1,285 853
#9 Hưng Giang Thái 940 654
#10 H'hẠnh'h T'ss' 740 418
#11 Delta Del 643 456
#12 Hoa Bỉ Ngạn 550 110
#13 Trần Gia Huy 525 343
#14 Đình Hoàng 500 194
#15 Văn Giang 465 880
#16 Itst Cept 400 3,029
#17 Hữu Dương 380 301
#18 Trần Mạnh 370 112
#19 Bảo Việt 300 1,739
#20 Lý Duy Viễn 299 297
#21 Trần Thuận 299 116
#22 Duy Thanh 290 59
#23 Ark Anbu 285 1,592
#24 Hưng Trần 278 66
#25 Trần Văn Tú 270 2,434
#26 Tùng Đàm 250 1,899
#27 Huudung Nguyen 225 1,286
#28 Toàn Dương 210 47
#29 Ryan Nguyễn 200 420
#30 Nguyễn Tường 200 2,995
#31 Hai DPei 190 4,379
#32 Từ Thị Ngọc Trúc 180 1,830
#33 Cat Nguyễn 175 2,220
#34 Tú Vũ 170 724
#35 Duc Pham 160 1,004
#36 Nguyễn Duy Huy 150 1,449
#37 Trường Xuân 130 2,613
#38 Trần Thế Đông 125 45
#39 Đức Thái Nguyên 125 38
#40 An Khang 120 92
#41 Bố Bự 115 3,065
#42 Trương Thành 115 111
#43 Thien Huynh 110 295
#44 Viết Phương 100 356
#45 Speed Prince 100 148
#46 Truong Hung 100 285
#47 Hiếu Minh 100 29
#48 Rebecca Northmore 100 621
#49 Võ Hữu Thịnh 100 67
#50 Khanh Choppie 100 22
#51 Mina Trần 100 50
#52 SNguyễn Sơn 99 86
#53 Bùi Tuấn Dũng 99 44
#54 Trung Cerato 99 98
#55 Vinh Nguyen 95 457
#56 Tiến Phạm 90 243
#57 Nguyễn Thế Quí 90 1,390
#58 Út Phạm 90 763
#59 Tìmmộtnửa BịthấtLạc 80 82
#60 Trỗi Sài Tp 80 62
#61 Shuolder My 80 51
#62 Đình Đức 80 18
#63 Thành Đức Nguyễn 75 26
#64 Nv Nam 75 692
#65 Quốc Đoàn 75 255
#66 Thành Nam 70 19
#67 Lê Nguyễn Phúc 65 421
#68 Duc Dong 65 18
#69 Thiện Tâm 65 134
#70 Bùi Việt Hoàng 65 244
#71 Có Giữ MấT TìM 63 3,061
#72 Khánh Ân 60 32
#73 Phạm Đình Văn 60 47
#74 Tien Tran 60 360
#75 Hồ Thắng 50 561
#76 Lê Duy Nguyễn 50 27
#77 Vũ Đức Nam 50 4,895
#78 Lâm Tuyền 50 50
#79 Hà Quang Trung 50 16
#80 Nguyễn Đức Hiệp 50 14
#81 Toản Hoàng 50 19
#82 Tuấn Khanh 50 718
#83 Kevin Thiên 50 171
#84 Lê Phong Lâm 50 177
#85 Đoàn Điệp 50 364
#86 Hữu Trung 50 40
#87 Siu Mai Dương 50 492
#88 Bo Tre Con 50 360
#89 Minh Oai 50 840
#90 Công Thành 50 14
#91 Lê Quyền 50 33
#92 Trân Vương 50 21
#93 Nguyễn Kim An 50 477
#94 Hữu Hải 50 19
#95 Hai Huong 50 17
#96 Châu Phạm Tiến 50 852
#97 Vừa Dính 50 22
#98 Hoàng Thiên 49 298
#99 Nguyễn Trương Nhật Hào 45 40
#100 Lê Văn Báu 45 183

Trang Chủ