TOP 100 thành viên tặng sao tháng 2/2023 của JQ

Tháng | Năm | Toàn bộ

Tổng: 879

Note: Top 5 donate sao sẽ ưu tiên đọc trên livestream

Top Thành viên Tổng số sao Điểm tương tác
#1 Tớ Tên Đoàn 400 345
#2 Anh Peter 184 6,410
#3 Út's Cậu's 100 844
#4 Nguyễn Nam 99 180
#5 Đạt Già 36 50
#6 Phạm Cường 35 231
#7 Thanh Bảo 25 2,020

Trang Chủ