TOP 100 thành viên tặng sao trong năm 2021 của JQ

Tháng | Năm | Toàn bộ

Note: Top 5 donate sao sẽ ưu tiên đọc trên livestream

Top Thành viên Tổng số sao Điểm tương tác
#1 Ken Nguyen 11,000 19,429
#2 Trần Mạnh 10,025 3,173
#3 Anh Peter 7,890 16,415
#4 St Cecelia 5,970 2,240
#5 Khanh Choppie 5,650 1,698
#6 Jake Nguyen 3,800 7,281
#7 Trần Cảnh 3,150 7,134
#8 Phạm Tuấn Phong 2,760 1,153
#9 Tee Tee 2,194 1,332
#10 Út's Cậu's 2,048 1,486
#11 Cẩn Thái 1,950 1,244
#12 Delta Del 1,939 948
#13 Trần Diễm My 1,910 1,282
#14 Văn Giang 1,820 2,609
#15 Hưng Giang Thái 1,720 1,386
#16 Phạm Thu Hương 1,554 314
#17 Vũ Quốc Tuấn 1,550 1,900
#18 Tú Vũ 1,414 2,066
#19 Đoàn Nghi Ân 1,339 944
#20 Hoang Pham 1,329 520
#21 Đào Văn Phúc 1,285 343
#22 Duy Tân 1,080 242
#23 Duc Pham 1,069 1,233
#24 Nguyễn Tường 950 5,436
#25 Hstk Doan Ngoc Quynh 940 2,455
#26 Itst Cept 850 4,466
#27 Có Giữ MấT TìM 798 4,212
#28 Nguyễn Quang Liên 746 1,489
#29 Tuấn Nguyễn 680 369
#30 Cậu'u Út'u 665 231
#31 Bích Bích Hồng 625 1,548
#32 Đinh Trúc Vy 600 193
#33 Trần Thuận 595 287
#34 Kevin Thiên 570 1,620
#35 Hiep Truong 550 115
#36 Ark Anbu 499 4,099
#37 Ngô Bắp 454 1,984
#38 Vanninh Le 447 763
#39 Hai DPei 434 6,016
#40 Len Huynh 420 4,542
#41 Nguyễn Văn Việt 409 369
#42 Tien Huy 400 82
#43 Phạm Duy Thành 390 116
#44 Minh Dung 385 343
#45 H'hẠnh'h T'ss' 375 810
#46 Cậu Ấm Xuân An 375 1,054
#47 Mạnh Tấn 365 1,722
#48 Tin Hin 342 553
#49 Hoàn Cao 340 8,010
#50 Tập Sống Nhẫn 340 268
#51 Tú Tèo 330 2,044
#52 Nguyễn Thế Quí 312 2,996
#53 BigBy TV 300 269
#54 Trương Minh Đức 295 216
#55 Trương Thành 295 471
#56 Út Phạm 284 976
#57 Hưng Sơn La 282 1,060
#58 Bùi Quang Khải 275 88
#59 Tony Le 275 315
#60 Trần Huy 274 256
#61 Văn Hiếu 269 91
#62 Phạm Thanh Nhàn 264 752
#63 Quang Huyy 260 322
#64 Trần Đạt 260 63
#65 Huấn Đặng SG 260 123
#66 Long 235 76
#67 Pham Manh Hai 230 3,643
#68 Anh Phung Duy 229 269
#69 Mái Chờ Em Em 224 680
#70 運命 220 247
#71 Phuog Phuog 220 362
#72 Công Huân Phạm Đình 220 75
#73 Văn Duy 215 486
#74 Tạ Công An 210 310
#75 Trần Diễn 205 1,597
#76 Chun Chun 200 44
#77 Huỳnh Kenz 200 247
#78 Đặng Sơn 199 197
#79 Vy Over 189 352
#80 Đinh Quang Tùng 185 40
#81 Cuong Pham 184 534
#82 Người Cô Đơn 175 102
#83 Hoàng Gần 155 119
#84 Lee Vũ 150 86
#85 Hoang Huy 150 796
#86 Theanh Nguyen 150 129
#87 Phan Quỳnh Anh 150 70
#88 Xuân 150 72
#89 Đỗ Văn Nam 150 50
#90 Kayvis Vu 149 190
#91 Sữa Độc 149 983
#92 Văn Bình 147 7,771
#93 Xập Xi 144 230
#94 Trọng Nhân 144 2,108
#95 Duong Qua 140 142
#96 Ngọc Phú 135 3,138
#97 Trịnh Ngọc Thìn 130 511
#98 Nga 128 14,736
#99 Huỳnh Xuân Đức 125 173
#100 Cậu Chủ Nhỏ 124 12,455

Trang Chủ