TOP 100 thành viên tặng sao trong năm 2021 của JQ

Tháng | Năm | Toàn bộ

Note: Top 5 donate sao sẽ ưu tiên đọc trên livestream

Top Thành viên Tổng số sao Điểm tương tác
#1 Trần Mạnh 12,255 783
#2 Ken Nguyễn 12,000 3,958
#3 St cecelia 8,240 778
#4 Bùi Anh Quân 7,890 3,450
#5 Khanh Choppie 5,650 343
#6 Jake Nguyen 3,800 1,470
#7 Trần Cảnh 3,250 1,433
#8 Delta Del 3,159 249
#9 Phạm Tuấn Phong 2,760 279
#10 Cẩn Thái 2,340 446
#11 Út's Cậu's 2,335 423
#12 Tee Tee 2,194 266
#13 Đoàn Nghi Ân 2,089 385
#14 Trần Diễm My 1,910 261
#15 Hưng Giang Thái 1,768 292
#16 Tú Vũ 1,764 448
#17 Vũ Quốc Tuấn 1,730 496
#18 Duc Pham 1,648 275
#19 Đào Văn Phúc 1,640 124
#20 Phạm Thu Hương 1,554 63
#21 Hoang Pham 1,329 104
#22 Tân Tùng 1,080 50
#23 Nguyễn Tường 1,060 1,689
#24 Itst Cept 1,050 932
#25 Hstk Doan Ngoc Quynh 940 491
#26 Khang Trần 798 939
#27 Tuấn Nguyễn 760 77
#28 Vanninh Le 759 176
#29 Nguyễn Quang Liên 746 298
#30 Bích Bích Hồng 735 334
#31 Trần Thuận 695 65
#32 Cậu'u Út'u 683 51
#33 Phuog Phuog 670 118
#34 Hiep Truong 650 27
#35 Ark AnBu 642 1,128
#36 Tin Hin 642 133
#37 Đinh Trúc Vy 600 39
#38 Ngô Bắp 594 441
#39 N. C.Mẫn 594 72
#40 Kevin Thiên 570 327
#41 Út Phạm 534 211
#42 Phạm Mạnh Hải 525 790
#43 Hai DPei 507 1,260
#44 H'hẠnh'h T'ss' 497 177
#45 Len Huynh 455 1,049
#46 Phuc Dat Bich 440 59
#47 Nguyễn Văn Việt 409 80
#48 Tony Le 403 103
#49 Tien Huy 400 16
#50 Black A 399 146
#51 Lê Xuân An 395 227
#52 Phạm Duy Thành 390 25
#53 Minh Dung 385 71
#54 Mái Chờ Em Em 384 256
#55 Mạnh Tấn 365 375
#56 Sữa Độc 350 233
#57 Hoàn Cao 340 1,787
#58 Tập Sống Nhẫn 340 54
#59 Tú Tèo 330 565
#60 Dương Hải 320 14
#61 Phạm Thanh Nhàn 314 231
#62 Nguyễn Thế Quí 312 600
#63 BigBy TV 300 54
#64 Trương Minh Đức 295 51
#65 Trương Thành 295 109
#66 Đinh Quang Tùng 285 12
#67 Hưng Tòng 282 339
#68 Bùi Quang Khải 275 18
#69 Trần Huy 274 51
#70 Văn Hiếu 269 18
#71 Pham Phuongtrang 268 23
#72 Quang Huyy 260 65
#73 Trần Đạt 260 13
#74 Huấn Đặng SG 260 27
#75 Văn Bình 254 1,774
#76 Đào Uyên 237 54
#77 Long 235 16
#78 Anh Phung Duy 229 60
#79 運命 220 49
#80 Công Huân Phạm Đình 220 15
#81 Văn Duy 215 110
#82 Trần Diễn 205 325
#83 Phương Viết 205 101
#84 Chun Chun 200 9
#85 Huỳnh Kenz 200 49
#86 Son dang hoang 199 49
#87 Hồ Văn Ái 199 835
#88 Trường Xuân 195 597
#89 Vy Over 189 70
#90 Thanhloi Phan 189 267
#91 Cậu Chủ Nhỏ 184 2,887
#92 Cuong Pham 184 127
#93 Lê Xuân Thạch 180 78
#94 Người Cô Đơn 175 20
#95 Việt Bắc 174 751
#96 Hoàng Gần 155 26
#97 Trần Giang 155 138
#98 Lee Vũ 150 23
#99 Bùi Anh Thắng 150 9
#100 Người Vô Hình 150 228

Trang Chủ