TOP 100 thành viên tặng sao trong năm 2022 của JQ

Tháng | Năm | Toàn bộ

Note: Top 5 donate sao sẽ ưu tiên đọc trên livestream

Top Thành viên Tổng số sao Điểm tương tác
#1 Vu Quyen 880 1,457
#2 Anh Peter 870 3,953
#3 Tớ Tên Đoàn 330 167
#4 Duy Nguyen 100 22
#5 Giang Hưng 100 324
#6 Phạm Tuấn Phong 80 413
#7 Tuấn PhátXít 75 1,116
#8 Long Hùng 75 26
#9 Trần Cẩm 75 375
#10 Nguyễn Văn Mạnh 75 20
#11 Hà Tỉnh Táo 75 27
#12 Nguyễn Quang Bình 75 16
#13 Tô Mỹ Phương 75 29
#14 Đặng Quý Hùng 75 17
#15 Kỳ Qvinh HD 75 27
#16 Đỗ Mạnh Hậu 75 45
#17 Lập Ls 75 35
#18 Thanhlợi Phan 75 398
#19 Vanninh Le 50 209
#20 Văn Thiện 47 28
#21 Khanh Black 36 1,567
#22 Sỹ Em 35 136
#23 Trịnh Các Bảo 35 15
#24 Chiến Hồ 30 1,427
#25 Dong Phan 30 578
#26 Nguyễn ngọc Thành 30 438
#27 Đào Uyên 30 63
#28 Trương Thành 30 130
#29 Trần Thọ 30 8
#30 Lâm Hoàng Duy 30 8
#31 Ngocco Phan 30 827
#32 Thôm Đen 30 80
#33 Tân Tùng 10 409

Trang Chủ