TOP 100 thành viên tặng sao trong năm 2023 của JQ

Tháng | Năm | Toàn bộ

Note: Top 5 donate sao sẽ ưu tiên đọc trên livestream

Top Thành viên Tổng số sao Điểm tương tác
#1 Windell Nuwen 1,200 9,601
#2 Tớ Tên Đoàn 772 446
#3 Sữa Độc 496 682
#4 Nguyễn Dinh 472 394
#5 Đỗ Công Thương 399 63
#6 Charlene V. Dinh 350 343
#7 Út's Cậu's 340 904
#8 Chiến Hồ 325 3,506
#9 Tee Tee 240 300
#10 Anh Peter 234 6,852
#11 くん セイジ 230 73
#12 Hoang Pham 230 140
#13 H'hẠnh'h T'ss' 198 278
#14 Nguyễn Lý 144 90
#15 Ngọc Duy 140 45
#16 Hoang Ngoc 140 1,248
#17 Công'g Con'n 129 41
#18 Nguyễn Tường 100 3,285
#19 Quán Vắng 99 384
#20 Nguyễn Văn Nam 99 288
#21 Nguyễn Nam 99 187
#22 Đào Hải 99 19
#23 Chung Quach 99 47
#24 Vàng Dính 99 22
#25 Hoàng HuyRc 86 885
#26 Nobi Sơn 85 614
#27 Trung Chánh 80 17
#28 Phước Trần 80 2,922
#29 AnhDung Nguyen 75 23
#30 Họ Đàm Tên Trung 75 13
#31 Đức Nhân 71 94
#32 Lưu Hiếu 65 60
#33 Đại Thiếu 60 83
#34 Hieu Le 50 101
#35 Tom Jerry 50 447
#36 Hoàng Tâm 50 98
#37 Văn Mạnh 50 53
#38 Cường Euro 50 32
#39 Thành Trung 50 12
#40 Trần Bảo NGọc 50 24
#41 Nguyen Ba Loc 50 480
#42 Tin Hin 50 178
#43 Trường Trịnh 50 29
#44 Pham Manh Hai 45 2,173
#45 Đạt Già 36 53
#46 Hoàng Trung Kiên 35 10
#47 Đỗ Khánh Luân 35 7
#48 Huấn Nhóc Kòi 35 143
#49 Nguyễn Đức Dũng 35 3,397
#50 Hoang Anh 35 2,654
#51 Lượng Đây Đừng Sợ 35 1,822
#52 Moon Dior 35 354
#53 Pé Nấm 35 167
#54 IvIr. Nguyễn 35 124
#55 Đức Chung Nguyễn 35 100
#56 Nguyễn Thiện 35 25
#57 Bành Hậu 35 17
#58 Long Le Thanh 35 215
#59 Phạm Cường 35 308
#60 Sỹ Sói 35 100
#61 Nguyễn Văn Tùng 35 11
#62 Trần Cảnh 30 1,536
#63 Minh Quân 30 1,028
#64 Quyet Thang 30 18
#65 Hồng Đỗ Mạnh 30 342
#66 Ngự Ruby 30 103
#67 Zan Kimchon 30 864
#68 Cat Nguyễn 30 882
#69 La Tú 30 218
#70 Ninh LeVan 27 242
#71 Thach Le Xuan 25 97
#72 Thanh Bảo 25 2,567
#73 Nguyễn Văn 25 39
#74 Lê Hồng Phúc 23 755
#75 Đức Tall 23 903
#76 Hiển Trần 20 162
#77 Nguyễn Tàiii 18 40
#78 Trần Hữu Quang 18 121
#79 Khang Trần 18 2,106
#80 Cường Hoàng 18 58
#81 Hạnh Nguyễn 15 36
#82 Công Smoke 15 29
#83 Noi Buon 13 97
#84 Tuân Vi 10 65
#85 Hoan Đinh 10 81

Trang Chủ