TOP 100 thành viên tặng sao trong năm 2022 của JQ

Tháng | Năm | Toàn bộ

Note: Top 5 donate sao sẽ ưu tiên đọc trên livestream

Top Thành viên Tổng số sao Điểm tương tác
#1 Anh Peter 4,470 4,515
#2 Windell Nuwen 3,820 649
#3 Minh Vũ 1,964 204
#4 Vu Quyen 1,770 2,036
#5 Trần Bảo Ban 910 180
#6 Nguyễn Tường 524 2,873
#7 Hiệp Bùi 504 121
#8 Ninh Hữu Thành 500 156
#9 Tớ Tên Đoàn 460 241
#10 Noi Buon 360 45
#11 Nam Tào 262 87
#12 Chiến Hồ 250 2,140
#13 Dong Phan 230 682
#14 Minh Phước 225 44
#15 Châu Hiền 205 322
#16 Thanhlợi Phan 185 516
#17 Hoang Ngoc 184 553
#18 Nguyễnn Khải 180 126
#19 Cậu Ấm Xuân An 175 534
#20 Hoàng Tuấn 174 931
#21 Đào Thanh 170 47
#22 Thinh Phan Huu 170 263
#23 Nguyễn Lào 165 420
#24 Cường GatsBy 150 50
#25 Duy Thanh 145 3,500
#26 Hiếu Trần 128 68
#27 Thanh Bảo 128 1,455
#28 Tuấn Nguyễn 110 11
#29 Tấn Nguyễn 110 105
#30 Ngân Bya 110 37
#31 Phạm Xuân Long 100 27
#32 Duy Nguyen 100 22
#33 Tôi Hoàng Trung Tín 100 220
#34 Mạnh Phan 100 33
#35 Giang Hưng 100 339
#36 Vũ Vy Nhật Anh 100 24
#37 Quốc Thiên Trần 100 22
#38 Sơn Văn 100 18
#39 Từ Thị Ngọc Trúc 99 435
#40 Hà Trang 99 42
#41 Tuân Vi 99 38
#42 Thành Ngyễn 99 20
#43 Hiệp Hoàng Vũ 99 337
#44 Trần Khải 99 43
#45 Lê Thanh Ánh 98 393
#46 Minh Quân 95 838
#47 Trần Cảnh 90 1,451
#48 Anh Ngoc 90 105
#49 Phạm Tuấn Phong 80 428
#50 Nguyễn Hữu Thắng 75 11
#51 Võ Lâm Trọng Phát 75 10
#52 Quang Vinh 75 5
#53 Thiên Vũ 75 90
#54 Đỗ Tuyên 75 18
#55 Thanh Việt 75 107
#56 Tuấn Anh 75 21
#57 Tèo Phạm 75 84
#58 ĐạtT Nhooi 75 95
#59 My Ngan Nguyen Thi 75 8
#60 Ngọc Điệp Hoàng 75 17
#61 Vũ Trung Tíến 75 17
#62 Nguyễn Cường 75 5
#63 Nguyễn Hoàng Lực 75 917
#64 Ngọc San 75 84
#65 Minhh Tú 75 127
#66 Văn Phi 75 711
#67 Nguyễn Tuấn Minh 75 106
#68 Nguyễn Kkhải 75 26
#69 Tony Tèo 75 12
#70 Tuấn PhátXít 75 1,123
#71 Hà Ngọc Tráng 75 38
#72 Diên Hảo 75 18
#73 Quý Cóc 75 45
#74 Đinh Viết Huy 75 23
#75 Éo Có Tên 75 16
#76 Hoàng Khôi 75 69
#77 Vinh NV 75 14
#78 Phạm Đức Quang 75 71
#79 Long Hùng 75 31
#80 Đức Bảo 75 16
#81 Quốc Minh 75 7
#82 Trần Cẩm 75 394
#83 Nguyễn Văn Mạnh 75 20
#84 Đông Họ Phạm 75 24
#85 Ớt Công Tử 75 254
#86 Nguyễn Trọng Dũng 75 27
#87 Rio Rio 75 343
#88 Hà Long Hải 75 59
#89 Dũng Đu Bai 75 60
#90 Trường Duy 75 10
#91 Duy Hoang 75 117
#92 Trần Hoàng Nam 75 18
#93 Nguyễn Kim Long 75 5
#94 Công Zêzê 75 10
#95 Hà Tỉnh Táo 75 32
#96 Thanh Master 75 12
#97 Quang Luật 75 24
#98 Thal Kim 75 13
#99 Kim Anh 75 6
#100 Đoàn Đức 75 95

Trang Chủ