TOP 100 thành viên tặng sao của JQ

Tháng | Năm | Toàn bộ

Note: Top 5 donate sao sẽ ưu tiên đọc trên livestream

Top Thành viên Tổng số sao Điểm tương tác
#1 Ken Nguyen 54,551 4,982
#2 Anh Quân Bùi 42,760 6,528
#3 Jake Nguyen 29,500 1,470
#4 Trần Cảnh 19,890 1,532
#5 Trần Mạnh 14,340 842
#6 St Cecelia 8,630 2,642
#7 Windell Nuwen 7,375 5,830
#8 Khanh Choppie 6,792 346
#9 Nguyễn Trường 5,495 2,606
#10 page này tạo ra để nói bé Khủng long của tui 5,180 522
#11 Khang Trần 4,593 1,722
#12 Tee Tee 4,539 300
#13 Itst Cept 4,475 990
#14 Duy Thanh 4,373 4,790
#15 Delta Del 4,052 303
#16 Duc Pham 3,648 276
#17 Nguyễn Thế Quí 3,472 600
#18 Trần Văn Tú 3,433 831
#19 Nguyễn Tường 2,884 3,274
#20 Bánh Tiêu Leggo 2,880 1,825
#21 Tân Tùng 2,860 412
#22 Hai DPei 2,842 1,260
#23 Phạm Tuấn Phong 2,840 437
#24 Trần Diễm My 2,839 267
#25 Út's Cậu's 2,766 904
#26 Vu Quyen 2,660 2,553
#27 Cẩn Thái 2,590 579
#28 Vũ Minh Hiếu 2,563 1,593
#29 Tùng Đàm 2,455 592
#30 Trung Hải 2,300 136
#31 Sĩ Diện 2,125 5,920
#32 JA 2,125 232
#33 Út Phạm 2,114 291
#34 Ngân Dương 2,089 399
#35 Kevin Thiên 2,065 386
#36 Việt Bắc 2,045 756
#37 Lương Minh Hòa 2,015 464
#38 Minh Vũ 1,964 232
#39 Tuan Nguyen Trong 1,890 204
#40 Giang Hưng 1,868 366
#41 Vũ Quốc Tuấn 1,785 558
#42 Tú Vũ 1,764 448
#43 H'hẠnh'h T'ss' 1,735 277
#44 Đào Văn Phúc 1,640 125
#45 Ngô Nhật 1,619 328
#46 Trần An 1,615 293
#47 Trần Bảo Ban 1,595 359
#48 Phạm Thu Hương 1,554 63
#49 Đình Hoàng 1,440 132
#50 Thanh Bảo 1,386 2,116
#51 Hoang Pham 1,329 105
#52 Vinh Nguyen 1,314 106
#53 Quocthinh Tran 1,295 222
#54 Tom Jerry 1,285 443
#55 Hoàng Phi Long 1,285 120
#56 Bảo Việt 1,270 379
#57 Nguyenvan Ka 1,270 137
#58 Bố Bự 1,220 728
#59 Vanninh Le 1,214 217
#60 Bá Thực 1,210 432
#61 Nv Nam 1,200 145
#62 Cửu Vân Long 1,195 171
#63 Hstk Doan Ngoc Quynh 1,190 491
#64 Len Huynh 1,172 1,229
#65 Trần Thuận 1,154 84
#66 Tớ Tên Đoàn 1,140 414
#67 Nguyễn Kiên 1,090 331
#68 Trường Xuân 1,075 630
#69 Sữa Độc 1,064 466
#70 Nguyễn Quang Liên 1,056 305
#71 Hoàn Cao 985 2,045
#72 Quân Minh 985 72
#73 Huỳnh Kenz 920 49
#74 Cường Siro 869 1,307
#75 Vũ Đức Nam 844 1,381
#76 Nguyễn Hạnh 835 1,218
#77 Người Vô Hình 820 333
#78 Charlene V. Dinh 800 322
#79 Tú Phan Anh 795 222
#80 Pham Manh Hai 793 1,524
#81 Nguyễn Văn Thương 785 78
#82 Ark Anbu 772 1,340
#83 Hoàng Tới 760 1,506
#84 Tuấn Nguyễn 760 77
#85 Ginji Nguyen 750 207
#86 Bích Bích Hồng 735 334
#87 Cậu'u Út'u 683 55
#88 Vy Over 674 70
#89 Hưng Sơn La 672 943
#90 Phuog Phuog 670 189
#91 Nguyễn Lào 670 422
#92 Ngô Bắp 669 1,140
#93 Khiem Dangdieu 660 190
#94 Họ Đỗ TênLinh 658 188
#95 Tin Hin 652 155
#96 Hiep Truong 650 28
#97 Dung Nguyen 645 316
#98 Hiệp Bùi 624 148
#99 Hiệp 615 233
#100 N. C.Mẫn 594 72

Trang Chủ