TOP 100 thành viên tặng sao của JQ

Tháng | Năm | Toàn bộ

Note: Top 5 donate sao sẽ ưu tiên đọc trên livestream

Top Thành viên Tổng số sao Điểm tương tác
#1 Ken Nguyen 54,551 4,983
#2 Anh Quân Bùi 42,810 6,899
#3 Jake Nguyen 29,500 1,470
#4 Trần Cảnh 19,890 1,536
#5 Trần Mạnh 14,340 848
#6 Cecelia St 8,630 3,556
#7 windell Nuwen 8,575 10,333
#8 Vũ Nga 8,333 2,968
#9 Khanh Choppie 6,792 346
#10 Nguyễn Trường 5,495 2,606
#11 page này tạo ra để nói bé Khủng long của tui 5,180 522
#12 Truyền Heo 4,593 2,437
#13 Tee Tee 4,539 300
#14 Itst Cept 4,475 1,009
#15 Duy Thanh 4,373 5,184
#16 Delta Del 4,052 319
#17 Duc Pham 3,648 276
#18 Nguyễn Thế Quí 3,472 600
#19 Trần Văn Tú 3,433 861
#20 Nguyễn Tường 2,884 3,300
#21 Bánh Tiêu Leggo 2,880 1,825
#22 Tân Tùng 2,860 412
#23 Hai DPei 2,842 1,260
#24 Phạm Tuấn Phong 2,840 438
#25 Trần Diễm My 2,839 267
#26 Út's Cậu's 2,766 904
#27 Vu Quyen 2,660 2,564
#28 Cẩn Thái 2,590 583
#29 Vũ Minh Hiếu 2,563 1,598
#30 Tùng Đàm 2,455 592
#31 Trung Hải 2,300 136
#32 Sĩ Diện 2,125 6,048
#33 JA 2,125 232
#34 Út Phạm 2,114 299
#35 Ngân Dương 2,089 399
#36 Kevin Thiên 2,065 386
#37 Việt Bắc 2,045 756
#38 Lương Minh Hòa 2,015 487
#39 Minh Vũ 1,964 746
#40 Tuan Nguyen Trong 1,890 204
#41 Giang Hưng 1,868 372
#42 Vũ Quốc Tuấn 1,785 561
#43 Tú Vũ 1,764 448
#44 H'hẠnh'h T'ss' 1,735 279
#45 Đào Văn Phúc 1,640 125
#46 Ngô Nhật 1,619 328
#47 Tuyết Thu YT 1,615 338
#48 Trần Bảo Ban 1,595 391
#49 Hoang Pham 1,559 140
#50 Phạm Thu Hương 1,554 63
#51 Đình Hoàng 1,440 132
#52 Thanh Bảo 1,386 2,596
#53 Vinh Nguyen 1,314 406
#54 Quocthinh Tran 1,295 222
#55 Tom Jerry 1,285 447
#56 Hoàng Phi Long 1,285 120
#57 Bảo Việt 1,270 379
#58 Nguyenvan Ka 1,270 137
#59 Vanninh Le 1,241 246
#60 Tớ Tên Đoàn 1,232 447
#61 Bố Bự 1,220 728
#62 Bá Thực 1,210 432
#63 Nv Nam 1,200 145
#64 Cửu Vân Long 1,195 171
#65 Hstk Doan Ngoc Quynh 1,190 491
#66 Len Huynh 1,172 1,232
#67 Trần Thuận 1,154 84
#68 sữa độc 1,119 935
#69 Nguyễn Kiên 1,090 331
#70 Trường Xuân 1,075 630
#71 Quang Liên 1,056 338
#72 Hoàn Cao 985 2,051
#73 Quân Minh 985 72
#74 Charlene V. Dinh 950 346
#75 Huỳnh Kenz 920 49
#76 Cường Siro 869 1,310
#77 Vũ Đức Nam 844 1,382
#78 Nguyễn Hạnh 835 1,218
#79 Người Vô Hình 820 344
#80 Tú Phan Anh 795 222
#81 Phạm Mạnh Hải 793 2,277
#82 Nguyễn Văn Thương 785 78
#83 Ark Anbu 772 1,340
#84 Hoàng Tới 760 1,507
#85 Tuấn Nguyễn 760 77
#86 Ginji Nguyen 750 207
#87 Bích Bích Hồng 735 334
#88 Tin Hin 702 178
#89 Cậu'u Út'u 683 55
#90 Vy Over 674 70
#91 Hưng Sơn La 672 1,054
#92 Phuog Phuog 670 196
#93 Nguyễn Lào 670 424
#94 Ngô Bắp 669 1,228
#95 Khiem Dangdieu 660 190
#96 Họ Đỗ TênLinh 658 198
#97 Hiep Truong 650 28
#98 Dung Nguyen 645 316
#99 Hiệp Bùi 624 623
#100 Hiệp 615 233

Trang Chủ