TOP 100 thành viên tặng sao của JQ

Tháng | Năm | Toàn bộ

Note: Top 5 donate sao sẽ ưu tiên đọc trên livestream

Top Thành viên Tổng số sao Điểm tương tác
#1 Ken Nguyen 52,851 4,104
#2 Anh Peter 40,306 4,515
#3 Jake Nguyen 29,500 1,470
#4 Trần Cảnh 19,390 1,451
#5 Trần Mạnh 14,340 814
#6 St Cecelia 8,630 1,532
#7 Vũ Nga 8,333 2,915
#8 Khanh Choppie 6,792 346
#9 Nguyễn Trường 5,495 2,606
#10 page này tạo ra để nói bé Khủng long của tui 5,180 522
#11 Khang Trần 4,575 1,351
#12 Itst Cept 4,475 976
#13 Tee Tee 4,299 266
#14 Delta Del 4,052 258
#15 Windell Nuwen 3,920 649
#16 Duy Thanh 3,773 3,500
#17 Duc Pham 3,648 276
#18 Nguyễn Thế Quí 3,472 600
#19 Trần Văn Tú 3,378 658
#20 Bánh Tiêu Leggo 2,880 1,825
#21 Tân Tùng 2,860 411
#22 Hai DPei 2,842 1,260
#23 Phạm Tuấn Phong 2,840 428
#24 Trần Diễm My 2,839 267
#25 Nguyễn Tường 2,784 2,873
#26 Cẩn Thái 2,590 552
#27 Vũ Minh Hiếu 2,563 1,593
#28 Tùng Đàm 2,455 592
#29 Út's Cậu's 2,426 682
#30 Trung Hải 2,300 136
#31 Sĩ Diện 2,125 3,928
#32 JA 2,125 232
#33 Út Phạm 2,114 241
#34 Đoàn Nghi Ân 2,089 392
#35 Việt Bắc 2,045 756
#36 Lương Minh Hòa 2,015 462
#37 Minh Vũ 1,964 204
#38 Tuan Nguyen Trong 1,890 204
#39 Giang Hưng 1,868 339
#40 Vũ Quốc Tuấn 1,785 528
#41 Vu Quyen 1,770 2,036
#42 Tú Vũ 1,764 448
#43 Kevin Thiên 1,665 328
#44 Đào Văn Phúc 1,640 125
#45 Ngô Nhật 1,619 328
#46 Trần An 1,615 271
#47 Phạm Thu Hương 1,554 63
#48 H'hẠnh'h T'ss' 1,477 183
#49 Đình Hoàng 1,440 132
#50 Thanh Bảo 1,361 1,455
#51 Hoang Pham 1,329 105
#52 Quocthinh Tran 1,295 220
#53 Hoàng Phi Long 1,285 120
#54 Bảo Việt 1,270 379
#55 Nguyenvan Ka 1,270 137
#56 Tom Jerry 1,235 388
#57 Vinh Nguyen 1,224 92
#58 Bố Bự 1,220 728
#59 Vanninh Le 1,214 216
#60 Bá Thực 1,210 431
#61 Nv Nam 1,200 145
#62 Cửu Vân Long 1,195 171
#63 Hstk Doan Ngoc Quynh 1,190 491
#64 Len Huynh 1,162 1,169
#65 Nguyễn Kiên 1,090 331
#66 Trường Xuân 1,075 628
#67 Nguyễn Quang Liên 1,056 303
#68 Trần Thuận 1,044 65
#69 Hoàn Cao 985 1,849
#70 Quân Minh 985 72
#71 Huỳnh Kenz 920 49
#72 Trần Bảo Ban 910 180
#73 Cường Siro 869 1,197
#74 Vũ Đức Nam 844 1,378
#75 Nguyễn Hạnh 835 1,218
#76 Người Vô Hình 820 289
#77 Tú Phan Anh 795 216
#78 Nguyễn Văn Thương 785 78
#79 Ark Anbu 772 1,340
#80 Hoàng Tới 760 1,506
#81 Tuấn Nguyễn 760 77
#82 Ginji Nguyen 750 207
#83 Pham Manh Hai 748 1,039
#84 Bích Bích Hồng 735 334
#85 Cậu'u Út'u 683 55
#86 Vy Over 674 70
#87 Hưng Sơn La 672 563
#88 Phuog Phuog 670 182
#89 Nguyễn Lào 670 420
#90 Khiem Dangdieu 660 177
#91 Họ Đỗ TênLinh 658 163
#92 Tin Hin 652 152
#93 Hiep Truong 650 28
#94 Huudung Nguyen 645 302
#95 Sữa Độc 623 337
#96 Hiệp 615 232
#97 Đinh Trúc Vy 600 242
#98 Ngô Bắp 594 619
#99 N. C.Mẫn 594 72
#100 Cậu Ấm Xuân An 570 534

Trang Chủ