TOP 100 thành viên tặng sao của JQ

Tháng | Năm | Toàn bộ

Note: Top 5 donate sao sẽ ưu tiên đọc trên livestream

Top Thành viên Tổng số sao Điểm tương tác
#1 Ken Nguyen 52,851 3,981
#2 Anh Peter 36,706 3,953
#3 Jake Nguyen 29,500 1,470
#4 Trần Cảnh 19,300 1,437
#5 Trần Mạnh 14,340 810
#6 St Cecelia 8,630 1,228
#7 Khanh Choppie 6,792 343
#8 Nguyễn Trường 5,495 2,606
#9 page này tạo ra để nói bé Khủng long của tui 5,180 522
#10 Khang Trần 4,561 1,137
#11 Itst Cept 4,475 962
#12 Tee Tee 4,299 266
#13 Delta Del 4,052 255
#14 Duc Pham 3,648 276
#15 Duy Thanh 3,628 2,667
#16 Nguyễn Thế Quí 3,472 600
#17 Trần Văn Tú 3,318 542
#18 Bánh Tiêu Leggo 2,880 1,822
#19 Tân Tùng 2,860 409
#20 Hai DPei 2,842 1,260
#21 Phạm Tuấn Phong 2,840 413
#22 Trần Diễm My 2,839 267
#23 Cẩn Thái 2,590 524
#24 Vũ Minh Hiếu 2,563 1,589
#25 Tùng Đàm 2,455 580
#26 Út's Cậu's 2,426 582
#27 Trung Hải 2,300 136
#28 Nguyễn Tường 2,260 2,630
#29 Sĩ Diện 2,125 3,570
#30 JA 2,125 232
#31 Út Phạm 2,114 218
#32 Đoàn Nghi Ân 2,089 387
#33 Việt Bắc 2,045 756
#34 Lương Minh Hòa 2,015 462
#35 Tuan Nguyen Trong 1,890 202
#36 Giang Hưng 1,868 324
#37 Vũ Quốc Tuấn 1,785 522
#38 Tú Vũ 1,764 448
#39 Kevin Thiên 1,665 327
#40 Đào Văn Phúc 1,640 125
#41 Ngô Nhật 1,619 327
#42 Trần An 1,615 241
#43 Phạm Thu Hương 1,554 63
#44 H'hẠnh'h T'ss' 1,477 183
#45 Đình Hoàng 1,440 132
#46 Hoang Pham 1,329 105
#47 Quocthinh Tran 1,295 220
#48 Hoàng Phi Long 1,285 120
#49 Bảo Việt 1,270 377
#50 Nguyenvan Ka 1,270 137
#51 Tom Jerry 1,235 382
#52 Thanh Bảo 1,233 1,210
#53 Vinh Nguyen 1,224 92
#54 Bố Bự 1,220 728
#55 Vanninh Le 1,214 209
#56 Bá Thực 1,210 431
#57 Nv Nam 1,200 145
#58 Cửu Vân Long 1,195 171
#59 Hstk Doan Ngoc Quynh 1,190 491
#60 Len Huynh 1,162 1,125
#61 Nguyễn Kiên 1,090 331
#62 Trường Xuân 1,075 628
#63 Nguyễn Quang Liên 1,056 298
#64 Trần Thuận 1,044 65
#65 Hoàn Cao 985 1,824
#66 Quân Minh 985 72
#67 Huỳnh Kenz 920 49
#68 Vu Quyen 880 1,457
#69 Cường Siro 869 1,115
#70 Vũ Đức Nam 844 1,378
#71 Nguyễn Hạnh 835 1,218
#72 Người Vô Hình 820 266
#73 Phan Anh Tú 795 215
#74 Nguyễn Văn Thương 785 78
#75 Ark Anbu 772 1,340
#76 Hoàng Tới 760 1,504
#77 Tuấn Nguyễn 760 77
#78 Ginji Nguyen 750 207
#79 Pham Manh Hai 748 874
#80 Bích Bích Hồng 735 334
#81 Cậu'u Út'u 683 55
#82 Vy Over 674 70
#83 Hưng Sơn La 672 485
#84 Phuog Phuog 670 151
#85 Khiem Dangdieu 660 176
#86 Họ Đỗ TênLinh 658 139
#87 Tin Hin 652 142
#88 Hiep Truong 650 27
#89 Huudung Nguyen 645 299
#90 Sữa Độc 623 297
#91 Hiệp 615 232
#92 Đinh Trúc Vy 600 139
#93 Ngô Bắp 594 500
#94 N. C.Mẫn 594 72
#95 An Tay 551 177
#96 Thiện Tâm 550 134
#97 Văn Bình 514 1,948
#98 Lê Xuân Thạch 505 81
#99 Nguyễn Lào 505 315
#100 Hop Nguyen 495 236

Trang Chủ