TOP 100 thành viên tặng sao của JQ

Tháng | Năm | Toàn bộ

Note: Top 5 donate sao sẽ ưu tiên đọc trên livestream

Top Thành viên Tổng số sao Điểm tương tác
#1 Ken Nguyễn 52,851 3,958
#2 Bùi Anh Quân 35,230 3,450
#3 Jake Nguyen 29,500 1,470
#4 Trần Cảnh 19,300 1,433
#5 Trần Mạnh 14,340 783
#6 Nga 8,333 2,903
#7 St cecelia 8,240 778
#8 Khanh Choppie 6,792 343
#9 Nguyễn Trường 5,495 2,606
#10 page này tạo ra để nói bé Khủng long của tui 5,180 522
#11 Khang Trần 4,543 939
#12 Itst Cept 4,475 932
#13 Tee Tee 4,299 266
#14 Delta Del 4,052 249
#15 Duc Pham 3,648 275
#16 Duy Thanh 3,628 2,326
#17 Nguyễn Thế Quí 3,472 600
#18 Trần Văn Tú 3,318 541
#19 Hai DPei 2,842 1,260
#20 Trần Diễm My 2,839 261
#21 Bánh Tiêu Leggo 2,780 1,785
#22 Phạm Tuấn Phong 2,760 279
#23 Vũ Minh Hiếu 2,563 1,583
#24 Tùng Đàm 2,455 560
#25 Út's Cậu's 2,365 423
#26 Cẩn Thái 2,340 446
#27 Trung Hải 2,300 136
#28 Nguyễn Tường 2,210 1,689
#29 Sĩ Diện 2,125 3,377
#30 JA 2,125 232
#31 Út Phạm 2,114 211
#32 Đoàn Nghi Ân 2,089 385
#33 Việt Bắc 2,045 751
#34 Lương Minh Hòa 2,015 456
#35 Tuan Nguyen Trong 1,890 198
#36 Vũ Quốc Tuấn 1,785 496
#37 Hưng Giang Thái 1,768 292
#38 Tú Vũ 1,764 448
#39 Kevin Thiên 1,665 327
#40 Đào Văn Phúc 1,640 124
#41 Ngô Nhật 1,619 325
#42 AT Happy Flower Shop Tran 1,615 219
#43 Phạm Thu Hương 1,554 63
#44 H'hẠnh'h T'ss' 1,477 177
#45 Đình Hoàng 1,440 132
#46 Hoang Pham 1,329 104
#47 Quocthinh Tran 1,295 220
#48 Hoàng Phi Long 1,285 119
#49 Bảo Việt 1,270 372
#50 Nguyenvan Ka 1,270 137
#51 Thanh Bảo 1,233 1,010
#52 Vinh Nguyen 1,224 92
#53 Bố Bự 1,220 728
#54 Bá Thực 1,210 430
#55 Nv Nam 1,200 145
#56 Cửu Vân Long 1,195 171
#57 Hstk Doan Ngoc Quynh 1,190 491
#58 War Caitlyn 1,135 354
#59 Vanninh Le 1,129 176
#60 Len Huynh 1,112 1,049
#61 Nguyễn Kiên 1,090 331
#62 Tân Tùng 1,080 50
#63 Trường Xuân 1,075 597
#64 Nguyễn Quang Liên 1,056 298
#65 Trần Thuận 1,044 65
#66 Hoàn Cao 985 1,787
#67 Quân Minh 985 72
#68 Huỳnh Kenz 920 49
#69 Cường Siro 869 949
#70 Vũ Đức Nam 844 1,373
#71 Nguyễn Hạnh 835 1,218
#72 Phan Anh Tú 795 214
#73 Nguyễn Văn Thương 785 78
#74 Ark AnBu 772 1,128
#75 Người Vô Hình 770 228
#76 Hoàng Tới 760 1,502
#77 Tuấn Nguyễn 760 77
#78 Ginji Nguyen 750 207
#79 Bích Bích Hồng 735 334
#80 Cậu'u Út'u 683 51
#81 Vy Over 674 70
#82 Phuog Phuog 670 118
#83 Khiem Dangdieu 660 176
#84 Họ Đỗ TênLinh 658 120
#85 Tin Hin 652 133
#86 Hiep Truong 650 27
#87 Huudung Nguyen 645 298
#88 Hưng Tòng 642 339
#89 Hiệp 615 228
#90 Đinh Trúc Vy 600 39
#91 Phạm Mạnh Hải 595 790
#92 Ngô Bắp 594 441
#93 N. C.Mẫn 594 72
#94 Sữa Độc 588 233
#95 An Tay 551 169
#96 Thiện Tâm 550 133
#97 Văn Bình 514 1,774
#98 Lê Xuân Thạch 505 78
#99 Nguyễn Lào 505 306
#100 Hop Nguyen 495 222

Trang Chủ