Top Donate Sao Tháng 8 / 2020

Note: Top 5 donate sao sẽ ưu tiên đọc trên livestream

Top Thành viên Tổng số sao Điểm tương tác
#1 Ken Nguyen 14,571 11,157
#2 Trần Cảnh 10,025 6,363
#3 Trưởng ThÔn 9,700 7,056
#4 Nguyễn Trường 4,235 9,768
#5 Jake Nguyen 2,400 2,169
#6 JI 2,400 2,273
#7 Chien Nguyen Dinh 2,294 1,461
#8 Hoàng Lợi Yupi StingGer 2,012 1,992
#9 Sĩ Diện 2,000 7,851
#10 Duy Thanh 1,960 5,361
#11 Itst Cept 1,815 2,257
#12 JA 1,445 1,082
#13 Lan Trần 1,400 734
#14 Tớ Tên Nga Nhớ 1,245 9,543
#15 Trinh Nguyen 1,210 1,675
#16 Bá Thực 1,200 2,085
#17 Út Phạm 1,150 652
#18 Thanh Bảo 1,133 2,879
#19 Thu Hoang 1,120 3,012
#20 Tuan Nguyen Trong 1,050 978
#21 Eban Xan 1,015 512
#22 Cửu Vân Long 990 800
#23 Bánh Tiêu Leggo 990 3,435
#24 Nguyễn Kiên 805 1,209
#25 Phan Anh Tú 795 1,053
#26 Nguyễn Thế Quí 780 1,157
#27 Đặng Hùng 765 1,774
#28 Vũ Minh Hiếu 750 4,964
#29 Cường Siro 744 3,066
#30 Lương Minh Hòa 700 1,723
#31 Tùng Đàm 675 1,569
#32 Hai DPei 660 3,338
#33 Hoàng Quý 610 309
#34 Hà Hiệp 585 918
#35 Việt Bắc 580 1,913
#36 Trần Diễm My 540 749
#37 An Trần 535 629
#38 Người Vô Danh 500 1,252
#39 Duc Pham 480 965
#40 Jerry Tom 460 1,110
#41 An Tay 385 708
#42 Tùng Duy 385 2,076
#43 Trương Lộc 380 3,286
#44 Tiến Thịnh 376 2,955
#45 Bố Sóc Con 375 2,213
#46 Hoàng Tới 360 5,503
#47 Bố Bự 330 2,704
#48 Khúc Ngọc Tân 311 238
#49 Đoàn Đạo 300 154
#50 Nguyễn Lào 295 1,192
#51 Có Giữ MấT TìM 281 2,162
#52 Hoàn Cao 280 4,597
#53 Trần Chương 275 170
#54 Thiện Tâm 265 587
#55 Trai Đẹp Điện Biên 260 2,743
#56 Vợ Tuyệt Vời Nhất 254 1,162
#57 Hoàng Thịnh 250 414
#58 Nguyễn Hạnh 250 4,571
#59 Luong Vu 250 141
#60 Cỏ Lưu Ly 250 263
#61 Nghĩa Bảo Thiên 245 143
#62 Quân Minh 245 356
#63 Ginji Nguyen 240 1,034
#64 Sữa Độc 238 755
#65 Diêm Thanh Đô 238 131
#66 Hồng Thơ 235 341
#67 Nguyễn Duy Huy 230 1,298
#68 Vũ Đức Nam 220 3,525
#69 Hieu Dang Duy 220 231
#70 Ngô Nhật 200 1,566
#71 NgTrung Hiếu 200 2,838
#72 Trường Xuân 200 2,364
#73 Trần Phèn 200 356
#74 Van Linh Tran 200 129
#75 Nng.Kiên Cường 199 1,418
#76 Nguyễn Thành Trung 190 119
#77 Lạnh Như Băng 175 188
#78 Hop Nguyen 175 901
#79 Hoàng Phi Long 175 583
#80 Bao Gia 170 685
#81 Len Huynh 161 2,516
#82 Lê Xuân Thạch 160 204
#83 Phan Trường Sơn 160 126
#84 Cường 155 116
#85 Tuấn Víc 150 122
#86 Mạnh Tuấn 150 105
#87 Huỳnh Kenz 150 80
#88 Lâm Thanh Tân 150 80
#89 Lưu Vy 150 99
#90 Bơ Đi Mà Sống 145 90
#91 Nghiêm Phạm 145 1,578
#92 Tớ Tên Dương Nhé 140 122
#93 Thiều Quang 140 262
#94 Trường Tương Tư 135 151
#95 Khắc Vũ 125 140
#96 Vy Swend 120 78
#97 Ngoạn Hoàng 115 162
#98 Trương Thế Nguyễn 110 427
#99 Từ Thị Ngọc Trúc 110 1,372
#100 Dang Thanh 110 815

Trang Chủ