Top Donate Sao Tháng 8 / 2020

Note: Top 5 donate sao sẽ ưu tiên đọc trên livestream

Top Thành viên Tổng số sao Điểm tương tác
#1 Thon Truong 2,810 1,625
#2 Lan Trần 1,400 716
#3 Chien Nguyen Dinh 1,280 694
#4 Duy Thanh 1,210 3,382
#5 Jake Nguyen 1,200 1,472
#6 Sĩ Diện 1,150 5,507
#7 Phan Anh Tú 795 711
#8 Tuan Nguyen Trong 750 725
#9 Trinh Nguyen 710 1,419
#10 Lương Minh Hòa 700 963
#11 JA 570 540
#12 Tớ Tên Nga Nhớ 550 6,286
#13 Trần Diễm My 540 365
#14 Người Vô Danh 500 1,252
#15 Cửu Vân Long 450 261
#16 Itst Cept 445 662
#17 Jerry Tom 410 741
#18 An Tay 385 616
#19 Bố Sóc Con 375 1,622
#20 Hà Hiệp 365 684
#21 Tùng Đàm 350 1,031
#22 Hai DPei 340 1,885
#23 Thu Hoang 320 1,172
#24 Hoàng Tới 310 3,423
#25 Cường Siro 294 1,706
#26 Vũ Minh Hiếu 285 2,660
#27 Nguyễn Lào 285 508
#28 Vợ Tuyệt Vời Nhất 254 989
#29 Duc Pham 250 781
#30 Cỏ Lưu Ly 250 238
#31 Nguyễn Kiên 250 401
#32 Nghĩa Bảo Thiên 245 136
#33 Đặng Hùng 240 266
#34 Việt Bắc 230 1,189
#35 Sữa Độc 220 450
#36 Ngô Nhật 200 1,168
#37 NgTrung Hiếu 200 1,469
#38 An Trần 200 416
#39 Nguyễn Thành Trung 190 108
#40 Ginji Nguyen 170 698
#41 Lê Xuân Thạch 160 124
#42 Thiện Tâm 160 479
#43 Tuấn Víc 150 115
#44 Phong Phong 150 208
#45 Lưu Vy 150 80
#46 Bao Gia 145 201
#47 Trường Tương Tư 135 140
#48 Hồng Thơ 135 186
#49 Thiều Quang 130 201
#50 Nguyễn Hạnh 125 2,670
#51 Len Huynh 125 1,756
#52 Bơ Đi Mà Sống 120 65
#53 Hieu Dang Duy 120 127
#54 Trương Thế Nguyễn 110 332
#55 Hoàn Cao 110 2,633
#56 Dang Thanh 110 645
#57 Trương Lộc 110 879
#58 Có Giữ MấT TìM 110 1,070
#59 Khí Xác 110 274
#60 Trần Minh Huy 110 58
#61 Sơn Cương Vũ 110 231
#62 Nguyễn Thế Quí 105 468
#63 Nguyễn Văn An 100 183
#64 Khắc Vũ 100 77
#65 Út Phạm 100 36
#66 Phuoc Huynh Huu 99 1,547
#67 Đồng Tiền Bạc Bẽo 99 59
#68 Huy Văn Trương 95 578
#69 Phạm Nghiêm 95 542
#70 Chiến Văn 95 91
#71 Tim Tìm Em 90 1,400
#72 Louis Le 90 50
#73 Hải Ba Tăng 80 74
#74 Nguyễn Chí Công 75 121
#75 Trần Chương 75 50
#76 Biếu Niê 70 39
#77 Bố Bự 70 2,101
#78 Phùng Thế Tài 70 135
#79 Huy Khểnh 70 131
#80 Thiên Nguyễn 70 624
#81 Từ Thị Ngọc Trúc 65 461
#82 Soái Vũ 60 34
#83 Ngoạn Hoàng 60 75
#84 Nguyễn Duy Huy 60 1,090
#85 Hop Nguyen 60 463
#86 Hoàng Phi Long 60 517
#87 Anh Nguyen 60 42
#88 Quân Minh 60 53
#89 Ba Nguyen 50 91
#90 Hieu Le 50 106
#91 Vũ Đức Nam 50 1,870
#92 Văn Bình 50 2,735
#93 Đình Phát 50 1,843
#94 Dương Tử 50 30
#95 Ngãnh Minh Thuyền 50 32
#96 Hoàng Tuấn Trường 50 865
#97 Tuấn Hùng 50 1,006
#98 Huy Lâm 50 90
#99 Mại Xíu 50 26
#100 Nguyễn Thanh Lịch 50 50

Trang Chủ